Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Ścieżka dostępu

środa,

Ścieżka dostępu

W świecie komputerów, zarządzanie danymi to bardzo ważna umiejętność. Każdy plik i folder na komputerze ma swoją unikalną ścieżkę dostępu, która jest nieodłącznym elementem organizacji systemu plików. Od codziennego użytkowania po złożone zadania programistyczne, zrozumienie i prawidłowe wykorzystanie ścieżek dostępu jest niezbędne w cyfrowym świecie. Czym jest ścieżka dostępu, jakie są jej rodzaje i dlaczego jest tak ważna?

Co to jest ścieżka dostępu?

Ścieżka dostępu to sekwencja znaków, która wskazuje lokalizację pliku lub folderu w systemie plików komputera. Jest to rodzaj "adresu", który pozwala systemom operacyjnym, takim jak Windows, macOS czy Linux, na odnalezienie i zarządzanie plikami.

Rodzaje ścieżek dostępu

Istnieją dwa główne rodzaje ścieżek dostępu.

Ścieżki Absolutne

 • Ścieżka absolutna określa pełną ścieżkę do pliku lub folderu, zaczynając od korzenia systemu plików. Na przykład, w systemie Windows ścieżka absolutna może wyglądać tak: C:\Użytkownicy\Jan\Dokumenty\raport.docx.
 • W systemach opartych na UNIX-ie, takich jak Linux czy macOS, ścieżka absolutna może wyglądać tak: /home/jan/dokumenty/raport.docx.

Ścieżki względne

Ścieżka względna wskazuje lokalizację pliku lub folderu w odniesieniu do bieżącego katalogu roboczego. Na przykład, jeśli bieżący folder to C:\Użytkownicy\Jan\Dokumenty – ścieżką względną do raport.docx jest po prostu raport.docx.

Znaki . (pojedyncza kropka) i .. (dwie kropki) w ścieżkach dostępu

Znaki ... użyte w ścieżce dostępu mają specjalne znaczenie.

. (Pojedyncza kropka): Reprezentuje bieżący katalog. Na przykład, jeśli jesteś w folderze C:\Użytkownicy\JanKowalski i odwołujesz się do ścieżki .\Dokumenty, to odnosi się to do folderu Dokumenty wewnątrz C:\Użytkownicy\JanKowalski. W praktyce jednak, używanie pojedynczej kropki często jest opcjonalne i pomijane, gdyż odwołanie do Dokumenty bezpośrednio również prowadzi do tego samego folderu.

.. (Dwie kropki): Reprezentują katalog nadrzędny względem bieżącego katalogu. Kontynuując przykład, jeśli jesteś w C:\Użytkownicy\JanKowalski\Dokumenty i użyjesz ścieżki ..\Muzyka, to ścieżka ta odnosi się do folderu Muzyka, który jest na tym samym poziomie co Dokumenty, czyli w C:\Użytkownicy\JanKowalski\Muzyka.

Dlaczego ścieżki dostępu są ważne?

 • Organizacja i porządek – ścieżki dostępu pozwalają na utworzenie uporządkowanej struktury plików i folderów, co jest niezbędne w zarządzaniu danymi.
 • Dostęp do plików – umożliwiają programom i użytkownikom szybkie odnalezienie i dostęp do określonych plików.
 • Informacja – jeśli zachowasz własny porządek, baz trudu wytłumaczysz, gdzie jest dany plik.
 • Automatyzacja zadań – w programowaniu ścieżki dostępu są używane do automatycznego przetwarzania plików. Przykładowo, skrypt może wykorzystać ścieżkę dostępu do automatycznego odczytu danych z plików w określonej lokalizacji.

Dobre praktyki

 • Znajomość struktury katalogów w systemie operacyjnym jest kluczowa do efektywnego korzystania ze ścieżek dostępu.
 • Ważne dla wygody jest, aby wiedzieć, kiedy używać ścieżek względnych, a kiedy absolutnych, w zależności od potrzeb i kontekstu.
 • Zmiana nazwy lub przenoszenie plików i folderów wpływa na ścieżki dostępu i może spowodować błędy w programach lub skryptach, które z nich korzystają.

Pytania

Odpowiedź na kilka pytań może pomóc sprawdzić wiedzę na temat ścieżek dostępu w systemie Windows. Poniższe pytania obejmują różne aspekty związane ze ścieżkami dostępu w systemie Windows, od podstawowych koncepcji po bardziej zaawansowane zagadnienia i praktyczne zastosowania.

 1. Co to jest ścieżka dostępu w systemie Windows i jakie są różnice między ścieżką bezwzględną a względną?
 2. Jakie znaczenie mają znaki ... w ścieżkach dostępu w systemie Windows?
 3. Jeśli jesteś w folderze C:UżytkownicyJanKowalski, jakiej ścieżki dostępu użyjesz, aby dostać się do folderu Dokumenty znajdującego się w C:UżytkownicyAnnaNowak?
 4. W jaki sposób można utworzyć skrót do pliku lub folderu w systemie Windows i jak wpływa to na ścieżkę dostępu do tego obiektu?

Odpowiedzi

 1. Ścieżka dostępu w systemie Windows określa lokalizację pliku lub folderu w systemie plików. Ścieżka bezwzględna zawiera pełną ścieżkę do pliku lub folderu, zaczynając od korzenia systemu plików, na przykład C:\Użytkownicy\JanKowalski\Dokumenty\plik.txt. Ścieżka względna odnosi się do lokalizacji pliku lub folderu względem bieżącego katalogu roboczego, na przykład Dokumenty\plik.txt, jeśli bieżącym katalogiem jest C:\Użytkownicy\JanKowalski.
 2. W ścieżkach dostępu w systemie Windows . oznacza bieżący katalog, a .. oznacza katalog nadrzędny względem bieżącego katalogu. Na przykład, jeśli jesteś w C:\Użytkownicy\JanKowalski, . odnosi się do C:\Użytkownicy\JanKowalski, a .. przeniesie cię do C:\Użytkownicy.
 3. Aby dostać się z C:\Użytkownicy\JanKowalski do C:\Użytkownicy\AnnaNowak\Dokumenty, możesz użyć ścieżki ..\AnnaNowak\Dokumenty.
 4. Aby utworzyć skrót do pliku lub folderu w systemie Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, wybierz "Utwórz skrót". Skrót będzie wskazywał na oryginalną ścieżkę dostępu pliku lub folderu, umożliwiając szybki dostęp z innej lokalizacji.

Trzy miesiące temu na naszej stronie…

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: GIMP: Zaznaczanie prostokątne i eliptyczne

GIMP: Zaznaczanie prostokątne i eliptyczne

Artykuł: GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

Artykuł: Symulator sieci komputerowej

Symulator sieci komputerowej

Artykuł: Linux: Polecenie dmidecode

Linux: Polecenie dmidecode

Artykuł: Specyfikacja: Przydatne programy

Specyfikacja: Przydatne programy

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły