Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Odmiany Markdown

czwartek,

Odmiany Markdown

Markdown, język znaczników zaprojektowany do formatowania tekstu, istnieje w kilku różnych odmianach. Odmienne wersje rozwijały się, aby spełnić różne potrzeby i preferencje użytkowników. Popularne odmiany Markdown mają swoje unikalne cechy i rozszerzenia, które różnią się od oryginalnej specyfikacji stworzonej przez Johna Grubera. Od podstawowych funkcji formatowania tekstu w Standard Markdown, przez specyficzne rozszerzenia w GFM, po bardziej zaawansowane funkcje w Markdown Extra czy MultiMarkdown – różnorodność tych odmian pozwala na szerokie spektrum zastosowań w różnych kontekstach.

Różne wersje Markdown mają wspólny rdzeń składni, który jest oparty na oryginalnej specyfikacji. Ta część wspólna skupia się na prostocie i czytelności, pozwalając na łatwe formatowanie tekstu przy użyciu prostych znaków interpunkcyjnych. Podstawowy zestaw zasad formatowania, który jest łatwy do nauczenia się i stosowania, co czyni go atrakcyjnym dla szerokiego zakresu użytkowników. Różnice między odmianami pojawiają się głównie w zakresie dodatkowych funkcji i sposobów obsługi bardziej zaawansowanego formatowania, co pozwala na dostosowanie Markdown do specyficznych potrzeb i kontekstów.

Odmiany Markdown wprowadzają własne rozszerzenia i modyfikacje do podstawowego zestawu funkcji. Na przykład, GitHub Flavored Markdown (GFM) dodaje wsparcie dla tabel, skreśleń i automatycznych linków URL, podczas gdy Markdown Extra wprowadza dodatkowe funkcje, takie jak przypisy i rozszerzone formatowanie nagłówków. CommonMark, z kolei, dąży do standaryzacji składni Markdown, rozwiązując niejednoznaczności i zapewniając spójność między różnymi parserami.

Popularne odmiany Markdown

Standard Markdown

 • Cechy – ograniczony zestaw funkcji skupiający się na podstawowym formatowaniu tekstu, w tym nagłówki, listy, kursywa, pogrubienie, linki i proste bloki kodu.
 • Ograniczenia – brak wsparcia dla zaawansowanych elementów, takich jak tabele, przypisy czy składnia bloków kodu.

GitHub Flavored Markdown (GFM)

 • Rozszerzenia – wprowadza dodatkowe elementy, takie jak tabele, skreślenia, automatyczne linki, listy zadań i bloki kodu z podświetleniem składni.
 • Specyfika – zoptymalizowany dla potrzeb użytkowników GitHub, szczególnie w kontekście tworzenia dokumentacji projektów.

CommonMark

 • Cel – próba stworzenia standaryzowanej wersji Markdown, usuwającej niejednoznaczności i różnice interpretacyjne.
 • Cechy – zachowuje większość podstawowych funkcji Standard Markdown, przy jednoczesnym uściśleniu i doprecyzowaniu zasad składni.

Markdown Extra

 • Rozszerzenia – dodaje funkcje takie jak rozszerzone nagłówki, tabele, przypisy, zdefiniowane identyfikatory, klasy i atrybuty, oraz specjalne bloki kodu.
 • Zastosowanie – popularny wśród użytkowników potrzebujących bardziej zaawansowanego formatowania w Markdown.

MultiMarkdown (MMD)

 • Cechy – rozszerza Markdown o funkcje takie jak przypisy, cytaty, tabele, diagramy, indeksowanie i możliwość tworzenia dokumentów LaTeX.
 • Zastosowanie – używany głównie w środowiskach akademickich i profesjonalnych, gdzie wymagane są bardziej zaawansowane funkcje formatowania.

Pandoc Markdown

 • Cechy – zaprojektowany do użytku z narzędziem konwersji dokumentów Pandoc, obsługuje wiele dodatkowych funkcji i formatów wyjściowych.
 • Rozszerzenia – włącza wsparcie dla systemów cytatów, składni matematycznych, meta-danych, a także konwersji między różnymi formatami dokumentów.

Trzy miesiące temu na naszej stronie…

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

Artykuł: Symulator sieci komputerowej

Symulator sieci komputerowej

Artykuł: Linux: Polecenie dmidecode

Linux: Polecenie dmidecode

Artykuł: Specyfikacja: Przydatne programy

Specyfikacja: Przydatne programy

Artykuł: Drukarki GDI

Drukarki GDI

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły