Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

GIMP: Otwieranie i zapisywanie plików

wtorek,

GIMP: Otwieranie i zapisywanie plików

Praca z plikami w programie GIMP jest intuicyjna i daje użytkownikowi wiele możliwości zarówno przy otwieraniu, jak i zapisywaniu różnorodnych formatów graficznych. Poznanie tych podstawowych operacji jest kluczowe dla efektywnej pracy z tym potężnym narzędziem edycji grafiki.

Otwieranie plików

 1. Otwórz program GIMP na swoim komputerze.
 2. Wybór pliku do otwarcia:

- kliknij opcję 'Plik' w menu, a następnie wybierz 'Otwórz'. Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz przeglądać pliki na swoim komputerze.- Możesz także przeciągnąć plik graficzny bezpośrednio do okna programu GIMP.

GIMP obsługuje wiele formatów plików, zarówno popularne jak JPEG, PNG, GIF, a także specjalistyczne formaty, takie jak XCF (własny format GIMP). Po otwarciu pliku możesz korzystać z różnorodnych narzędzi i funkcji GIMP do edycji obrazu.

Zapisywanie plików

Zapis w formacie XCF

W nowszych wersjach edytora GIMP dostępne w menu 'Plik' opcje 'Zapisz' oraz 'Zapisz jako…' ograniczają się do macierzystego formatu XCF z możliwością dodania wybranego typu kompresji. Format XCF zachowuje wszystkie warstwy, ścieżki i inne dane edycyjne. Jest idealny do projektów, nad którymi chcesz dalej pracować.

 • Zapisz (Ctrl+S) – pozwala zapisać zmiany w bieżącym pliku.
 • Zapisz jako (Shift+Ctrl+S) – umożliwia wybranie nazwy pliku, lokalizacji oraz formatu (tylko XCF i jego skompresowane warianty). Jest to przydatne, gdy chcesz zapisać kopię pliku w innej lokalizacji.

Eksportowanie pliku w innym formacie

 • Wybierz 'Plik', następnie 'Eksportuj' (Ctrl+E).
 • W oknie dialogowym wybierz format pliku i ustawienia eksportu, dostępne są różne formaty, takie jak JPEG, PNG, GIF, itp.
 • Kliknij 'Eksportuj', a następnie w kolejnym oknie dialogowym dostosuj specyficzne opcje dla wybranego formatu (jak jakość dla JPEG).
 • Dostępna jest także opcja 'Eksportuj jako…', która umożliwia m.in. zmianę formatu pliku i lokalizacji zapisu.

Wskazówki

 • Jeśli projekt ma nie być jednorazowy, zaleca się zapisanie kopii swojej pracy w formacie XCF przed eksportowaniem do innego formatu. Pozwoli to na łatwe dokonanie późniejszych zmian.
 • Przy eksportowaniu plików, zwróć uwagę na ustawienia specyficzne dla formatu, takie jak jakość kompresji dla JPEG, by uzyskać optymalny balans między jakością a rozmiarem pliku.
 • Regularnie zapisuj swoją pracę podczas edycji, aby uniknąć utraty danych w przypadku nieoczekiwanej sytuacji (np. chwilowy zanik prądu).
Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły