Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP: Wyświetlanie tekstu

wtorek,

PHP: Wyświetlanie tekstu

Wyświetlanie tekstu w PHP jest jednym z najbardziej podstawowych, ale także kluczowych zadań, które można wykonać przy pomocy tego języka. Istnieją różne metody wyświetlania tekstu w PHP, w tym materiale poznasz te najczęściej stosowane.

1. Instrukcja echo

Instrukcja echo służy do wyświetlania jednego lub wielu ciągów tekstowych. Jest to jedna z najczęściej używanych instrukcji wyjścia w PHP. W przypadku wyświetlania kilku wyrażeń oddziela się je przecinkami.

<?php
 echo "Witaj, świecie!";
 echo "To jest", " ciąg", " wielu argumentów.";
?>

2. Instrukcja print

Podobnie jak echo, print służy do wyświetlania tekstu. Główna różnica polega na tym, że print zawsze zwraca wartość 1, co daje możliwość używania jej w wyrażeniach.

<?php
 print "Witaj, świecie!";
?>

3. Funkcja printf()

Funkcja printf() służy do formatowania i wyświetlania ciągów znaków. Umożliwia kontrolę nad formatem wyświetlanej wartości, co jest szczególnie przydatne przy wyświetlaniu liczb i zmiennych.

<?php
 $number = 9;
 printf("Wartość zmiennej to %d", $number);
?>

4. Funkcja print_r()

Funkcja print_r() daje możliwość wyświetlania informacji o zmiennych, w szczególności tablicach, w sposób zrozumiały dla człowieka i jest używana raczej tylko przy debugowaniu.

<?php
 $arr = array('jeden', 'dwa', 'trzy');
 print_r($arr);
?>

5. Funkcja var_dump()

Podobna do print_r(), ale dostarcza bardziej szczegółowych informacji, w tym typów i długości danych w zmiennych.

<?php
$variable = "Witaj, świecie!";
var_dump($variable);
?>

6. Składnia heredoc i nowdoc

To specjalne konstrukcje umożliwiające wygodne definiowanie długich ciągów znaków, szczególnie przydatne, gdy w tekście występują pojedyncze i podwójne cudzysłowy.

Przykład heredoc

<?php
 $text = <<<EOT
 Witaj, świecie!
 To jest tekst
 rozłożony na kilka linii.
 EOT;

 echo $text;
?>

Przykład nowdoc

<?php
 $text = <<<'EOT'
 Witaj, świecie!
 To jest tekst
 rozłożony na kilka linii.
 EOT;

 echo $text;
?>

Wskazówki

 • Do typowych i prostych zastosowań wystarczy instrukcja echo.
 • Funkcja printf() jest użyteczna do formatowania ciągów, szczególnie przy pracy z liczbami o wymaganym specyficznym formacie.
 • Funkcje print_r() i var_dump() są bardzo przydatne przy debugowaniu, szczególnie w przypadku złożonych struktur danych, jak tablice i obiekty.
 • Składnia heredoc i nowdoc to wygodny sposób na tworzenie długich ciągów bez konieczności uciekania się do łączenia ciągów czy uwzględniania specjalnych znaków.
Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły