Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP i paginacja

piątek,

PHP i paginacja

Paginacja, nazywana również jako stronicowanie, to proces dzielenia treści na oddzielne strony, zamiast wyświetlania ich wszystkich na jednej stronie. Jest to często stosowana technika w projektowaniu aplikacji i stron internetowych. Paginacja pomaga w organizacji dużych ilości danych, takich jak lista produktów w sklepie internetowym lub wyniki wyszukiwania, czyniąc je bardziej przystępnymi i łatwymi do przeglądania dla użytkownika. Pozytywnym efektem ubocznym tego mechanizmu jest poprawa wydajności, strona ładuje tylko niewielki fragment dostępnych danych.

Źródła danych wyświetlanych w seriach na kolejnych stronach mogą być różne, najczęściej są to bazy danych lub pliki. W zależności od źródła sposób implementacji paginacji może się różnić, szczególnie jeśli chodzi o wydajność i skalowalność. Na przykład paginacja danych z bazy danych będzie wymagała efektywnych zapytań SQL, podczas gdy paginacja danych z pliku JSON będzie skupiać się na parsowaniu i przetwarzaniu danych w aplikacji.

Sterowanie paginacją w języku PHP można zrealizować w kilku prostych krokach. Poniżej znajdziesz przykładowy skrypt, który wykorzystuje paginację do wyświetlania serii kolejnych liczb całkowitych. Skrypt będzie generował linki do kolejnych stron oraz wyświetlał liczby z aktualnie wybranej strony. Wykorzystanie bardzo prostych danych i do tego niepochodzących z zewnętrznego źródła ma na celu uproszczenie kodu, aby skupić się na elementach realizujących paginację.

Przykład prostego stronicowania

Kroki, które trzeba wykonać w celu paginacji danych

 1. Ustal liczbę elementów do wyświetlenia na jednej stronie.
 2. Pobierz numer bieżącej strony z parametru GET (jeśli nie jest ustawiony, użyj domyślnie pierwszej strony).
 3. Oblicz początkowy indeks dla bieżącej strony.
 4. Wygeneruj liczby dla bieżącej strony.
 5. Wyświetl linki do innych stron.

Implementacja

<?php
 // Ustawienia paginacji
 $liczbaNaStronie = 10; // Liczba elementów na stronie
 $biezacaStrona = isset($_GET['strona']) ? (int)$_GET['strona'] : 1; // Aktualna strona
 $poczatek = ($biezacaStrona - 1) * $liczbaNaStronie; // Początkowy indeks dla bieżącej strony

 // Wygeneruj liczby dla bieżącej strony
 for ($i = $poczatek; $i < $poczatek + $liczbaNaStronie; $i++) {
   echo $i . '<br>';
 }

 // Linki do innych stron
 for ($strona = 1; $strona <= 5; $strona++) { // przykładowo 5 stron
   echo '<a href="?strona=' . $strona . '">' . $strona . '</a> ';
 }
?>

W tym skrypcie:

 • ustawiana jest liczba elementów na stronie ($liczbaNaStronie);
 • z parametru strona w URL pobierany jest numer bieżącej strony;
 • następuje ustalenie początkowego indeksu dla bieżącej strony;
 • wyświetlane są liczby dla danej strony;
 • generowane są linki do innych stron (w tym przykładzie kolejnych 5 stron).

Przykład prezentuje bardzo prosty mechanizm, można go rozbudować o kolejne funkcje, takie jak m.in. możliwość nawigacji wstecz.

Trzy miesiące temu na naszej stronie…

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: GIMP: Zaznaczanie prostokątne i&nbsp;eliptyczne

GIMP: Zaznaczanie prostokątne i eliptyczne

Artykuł: GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

Artykuł: Symulator sieci komputerowej

Symulator sieci komputerowej

Artykuł: Linux: Polecenie dmidecode

Linux: Polecenie dmidecode

Artykuł: Specyfikacja: Przydatne programy

Specyfikacja: Przydatne programy

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły