Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP i MySQLi: Zadania

środa,

PHP i MySQLi: Zadania

Rozwiązanie kilku prostych zadań związanych z PHP i MySQLi może pomóc w praktycznym rozwoju umiejętności w zakresie obsługi baz danych w aplikacjach internetowych. Każde z poniższych wyzwań ma na celu rozwijanie różnych kompetencji, od podstawowych operacji na bazach danych, po bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak bezpieczeństwo i efektywność w zarządzaniu danymi.

Tworzenie bazy danych i tabeli

Utwórz bazę danych, a następnie tabelę uzytkownicy z kolumnami id, nazwa, emailhaslo.

Wstawianie danych do tabeli

Napisz skrypt PHP, który daje możliwość wstawiania danych do tabeli uzytkownicy z pomocą formularza.

Pobieranie danych z bazy

Utwórz skrypt PHP, który pobiera wszystkie rekordy z tabeli uzytkownicy i wyświetla je w formie tabeli HTML.

Aktualizacja rekordów

Napisz skrypt PHP, który aktualizuje adres email określonego użytkownika w tabeli uzytkownicy. Wykorzystaj do tego tabelę z poprzedniego zadania (pobieranie rekordów) oraz formularz HTML.

Usuwanie rekordów

Utwórz skrypt PHP, który usuwa użytkownika o określonym id z tabeli uzytkownicy, skorzystaj z tabeli z poprzedniego zadania (pobieranie rekordów).

Wyszukiwanie danych z użyciem parametrów

Napisz skrypt PHP, który pozwala na wyszukiwanie użytkowników według nazwy lub emaila, wykorzystaj formularz.

Bezpieczne logowanie i hashowanie haseł

Utwórz system logowania, który używa haszowania haseł. Skrypt powinien sprawdzać, czy podane hasło, po zahashowaniu, zgadza się z hasłem w bazie danych.

Paginacja wyników

Napisz skrypt PHP, który wyświetla dane z tabeli uzytkownicy i dzieli je na strony (np. 10 użytkowników na stronę). Do tego zadania możesz wykorzystać wygenerowane dane.

Tworzenie relacji między tabelami

Utwórz nową tabelę posty, która będzie zawierała posty użytkowników. Zaprojektuj relację między uzytkownicyposty (np. za pomocą klucza obcego).

Złożone zapytania z JOIN

Utwórz zapytanie, które wykorzystuje JOIN do połączenia tabel uzytkownicyposty, aby wyświetlić posty wraz z nazwami ich autorów.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły