Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP: Komentowanie kodu

czwartek,

PHP: Komentowanie kodu

W języku PHP komentarze są używane głównie do dodawania notatek i wyjaśnień w kodzie, co jest bardzo pomocne podczas prac nad rozwojem oprogramowania. Są one ignorowane przez interpreter PHP i nie mają wpływu na działanie skryptu. Mogą posłużyć także do tymczasowego wyłączania fragmentów kodu podczas testowania i debugowania. Dobrze skomentowany kod jest łatwiejszy do zrozumienia i utrzymania, szczególnie w dużych projektach lub gdy nad projektem pracuje więcej niż jedna osoba.

Rodzaje komentarzy

Komentarze jednoliniowe

Rozpoczynają się od // lub #, wszystko, co zostanie napisane po tych symbolach w tej samej linii, będzie traktowane jako komentarz.

Przykład

// To jest komentarz jednoliniowy
$x = 5; // To również jest komentarz jednoliniowy

# To jest inny przykład komentarza jednoliniowego

Komentarze wieloliniowe

Rozpoczynają się od /* i kończą na */, mogą obejmować wiele linii kodu.

Przykład

/* To jest komentarz
   wieloliniowy, który może
   obejmować wiele linii */
$x = 5;
Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły