Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP: Funkcje isset() i empty()

czwartek,

PHP: Funkcje isset() i empty()

Funkcje isset() i empty() są często używane do weryfikacji stanu zmiennych.

Funkcja isset()

Funkcja isset() jest używana do sprawdzenia, czy zmienna została ustawiona (zadeklarowana) i czy jej wartość nie jest null. Jest to przydatne, aby upewnić się, że zmienna istnieje i ma jakąś wartość przed jej użyciem. Jeśli jakakolwiek zmienna w wyrażeniu isset() jest null, isset() zwróci false.

Składnia funkcji:

bool isset ( mixed $var [, mixed $... ] )

Przykład użycia:

$a = "Test";
$b = null;

var_dump(isset($a)); // Zwraca true, ponieważ $a jest ustawione
var_dump(isset($b)); // Zwraca false, ponieważ $b jest null
var_dump(isset($c)); // Zwraca false, ponieważ $c nie zostało zadeklarowane

Funkcja empty()

Funkcja empty() jest używana do sprawdzenia, czy zmienna jest "pusta". Zmienna jest uważana za pustą, jeśli nie istnieje lub jej wartość jest równa false. empty() zwróci true dla następujących wartości: "" (pusty ciąg), 0 (0 jako integer), 0.0 (0 jako float), "0" (0 jako string), null, false oraz pustych tablic.

Składnia funkcji:

bool empty ( mixed $var )

Przykład użycia:

$a = 0;
$b = null;
$c = "";

var_dump(empty($a)); // Zwraca true, ponieważ $a jest 0
var_dump(empty($b)); // Zwraca true, ponieważ $b jest null
var_dump(empty($c)); // Zwraca true, ponieważ $c jest pustym stringiem

Podsumowanie

  • isset() sprawdza, czy zmienna została zadeklarowana i czy nie jest null.
  • empty() sprawdza, czy zmienna jest "pusta" w sensie, czy jej wartość jest równa false w kontekście logicznym.

Zrozumienie różnic między tymi dwoma funkcjami jest kluczowe do prawidłowego zarządzania i weryfikacji stanu zmiennych w PHP.

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły