Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP: Podstawowe funkcje obsługi łańcuchów znaków

środa,

PHP: Podstawowe funkcje obsługi łańcuchów znaków

Język PHP dostarcza wiele funkcji do obsługi łańcuchów znaków (string), które pozwalają manipulację, formatowanie i analizę danych tekstowych.

Podstawowe funkcje obsługi łańcuchów znaków w PHP

Każda z prezentowanych funkcji odgrywa ważną rolę w przetwarzaniu i modyfikacji tekstów w aplikacjach PHP, co sprawia, że są one niezbędne w arsenale każdego programisty PHP. Fabrycznych funkcji obsługi łańcuchów znaków jest znacznie więcej.

strlen(): Obliczanie długości łańcucha znaków

$str = "Hello CKZiU";
echo strlen($str); // Wynik: 11

Funkcja strlen() zwraca długość łańcucha znaków.

str_replace(): Zastępowanie tekstu

$str = "Witaj Świecie";
echo str_replace("Świecie", "CKZiU", $str); // Wynik: "Witaj CKZiU"

Funkcja str_replace() służy do zastępowania wszystkich wystąpień szukanego tekstu w łańcuchu znaków.

substr(): Wycinanie części łańcucha znaków

$str = "Hello CKZiU";
echo substr($str, 6, 5); // Wynik: "CKZiU"

Funkcja 'substr()' zwraca ciąg znaków, zaczynając od określonego indeksu.

strpos(): Wyszukiwanie pozycji tekstu

$str = "Hello CKZiU";
echo strpos($str, "CKZiU"); // Wynik: 6

Funkcja strpos() znajduje pozycję pierwszego wystąpienia podtekstu w łańcuchu znaków.

strtoupper() i strtolower(): Zmiana wielkości liter

echo strtoupper("Hello CKZiU"); // Wynik: "HELLO CKZIU"
echo strtolower("HELLO CKZiU"); // Wynik: "hello ckziu"

Funkcje strtoupper() i strtolower() zmieniają wszystkie litery łańcucha na odpowiednio duże lub małe.

trim(): Usuwanie skrajnych białych znaków

$str = " Hello CKZiU ";
echo trim($str); // Wynik: "Hello CKZiU"

Funkcja trim() usuwa białe znaki z początku i końca łańcucha znaków.

str_word_count(): Liczenie słów

$str = "Hello CKZiU";
echo str_word_count($str); // Wynik: 2

Funkcja str_word_count() zwraca liczbę słów w łańcuchu.

strrev(): Odwracanie łańcucha znaków

$str = "Hello";
echo strrev($str); // Wynik: "olleH"

Funkcja strrev() odwraca łańcuch znaków.

explode(): Rozdzielanie łańcucha na tablicę

$str = "Hello,CKZiU,Mrągowo";
print_r(explode(",", $str)); // Wynik: Array ( [0] => Hello [1] => CKZiU [2] => Mrągowo )

Funkcja explode() dzieli łańcuch znaków na tablicę, używając separatora.

implode(): Łączenie elementów tablicy w łańcuch

$arr = ["Hello", "CKZiU", "Mrągowo"];
echo implode(" ", $arr); // Wynik: "Hello CKZiU Mrągowo"

Funkcja implode() łączy elementy tablicy w jeden łańcuch, używając separatora.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły