Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP: Funkcje sortowania tablic

czwartek,

PHP: Funkcje sortowania tablic

Język PHP dysponuje wieloma funkcjami sortowania, dającymi możliwość ustawiania elementów tablic według zadanego kryterium. Jeśli chcesz zachować klucze tablicy, zwróć uwagę na to, że różne funkcje sortujące mają inne działanie w tym zakresie.

Popularne funkcje sortowania

sort()

Sortuje tablicę w miejscu, zwiększając jej wartości, w przypadku tablicy asocjacyjnej klucze zostaną utracone.

sort($array);

rsort()

Sortuje tablicę w odwrotnej kolejności, zachowując klucze.

rsort($array);

asort()

Sortuje tablicę asocjacyjną względem wartości, zachowując związek między kluczami a wartościami.

asort($array);

arsort()

Sortuje tablicę asocjacyjną w odwrotnej kolejności względem wartości, zachowując związek między kluczami a wartościami.

arsort($array);

ksort()

Sortuje tablicę asocjacyjną względem kluczy.

ksort($array);

krsort()

Sortuje tablicę asocjacyjną w odwrotnej kolejności względem kluczy.

krsort($array);

usort()

Sortuje tablicę według funkcji określonej przez użytkownika. Przydatne, gdy potrzebna jest niestandardowa logika sortowania.

usort($array, 'my_sort_function');

uasort()

Sortuje tablicę asocjacyjną według funkcji użytkownika, zachowując związek między kluczami a wartościami.

uasort($array, 'my_sort_function');

uksort()

Sortuje tablicę asocjacyjną według kluczy, używając funkcji określonej przez użytkownika.

uksort($array, 'my_sort_function');

natsort()

Naturalne sortowanie tablicy, wykorzystywane w przypadku, gdy sortowane elementy zawierają zarówno liczby, jak i litery. Funkcja natsort() ustawia elementy w podobny sposób jak człowiek, np. "item1", "item2", "item10" zamiast "item1", "item10", "item2".

natsort($array);

natcasesort()

Podobnie jak natsort(), ale ignoruje wielkość liter.

natcasesort($array);
Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły