Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Funkcja trim i jej warianty

wtorek,

Funkcja trim i jej warianty

W języku PHP funkcja trim jest używana do usuwania białych znaków lub innych niepożądanych znaków z początku i końca ciągu znaków. Białe znaki obejmują spacje, tabulacje, znaki nowej linii itp. Oprócz podstawowej funkcji trim istnieją również dwa warianty tej funkcji: ltrimrtrim.

Funkcja trim()

Opis

Funkcja trim usuwa białe znaki lub inne podane znaki z obu końców ciągu znaków. Jeśli nie zostanie podany drugi argument, trim domyślnie usunie następujące znaki:

 • Spacja (" ")
 • Tabulacja ("\t")
 • Nowa linia ("\n")
 • Powrót karetki ("\r")
 • Null ("\0")
 • Pionowa tabulacja ("x0B")

Przykład użycia

$text = " Hello World! ";echo trim($text); // wyświetli 'Hello World!'

Funkcja ltrim()

Opis

Funkcja ltrim jest podobne do trim, ale usuwa białe znaki lub inne podane znaki tylko z lewej strony (początku) ciągu.

Przykład użycia

$text = " Hello World! ";echo ltrim($text); // wyświetli 'Hello World! '

Funkcja rtrim()

Opis

Funkcja rtrim działa podobnie do trim, ale usuwa białe znaki lub inne podane znaki tylko z prawej strony (końca) ciągu.

Przykład użycia

$text = " Hello World! ";echo rtrim($text); // wyświetli ' Hello World!'

Niestandardowe znaki

Każda z tych funkcji może przyjmować opcjonalnie drugi argument, który określa znaki, które mają być usunięte. Jeśli ten argument nie zostanie podany, domyślnie usuwane będą białe znaki. Można dostosować zachowanie funkcji, podając własny zestaw znaków, które mają być usunięte. Na przykład, jeśli chcesz usunąć tylko określone znaki, takie jak "*" lub "_", możesz to zrobić następująco:

$text = "*Hello World!_";echo trim($text, "*_"); // wyświetli 'Hello World!'

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły