Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Funkcja str_replace

wtorek,

Funkcja str_replace

Dostępna w języku PHP funkcja str_replace służy do zamiany wszystkich wystąpień określonego łańcucha znaków na inny ciąg znaków w obrębie danego tekstu. Jest to przydatne narzędzie w razie potrzeby modyfikacji napisów, na przykład usuwając niepożądane słowa lub zamieniając je na inne.

Podstawowa składnia

str_replace($search, $replace, $subject, $count)
  • $search – ciąg znaków do zastąpienia;
  • $replace – ciąg znaków, na który chcemy zamienić znaleziony ciąg;
  • $subject – ciąg znaków, w którym ma nastąpić zamiana;
  • $count – opcjonalny parametr, który po wykonaniu funkcji będzie zawierał liczbę dokonanych zamian.

Przykład użycia

$text = "Witaj świecie! Witaj ponownie!";$search = "Witaj";$replace = "Hello";$modifiedText = str_replace($search, $replace, $text);echo $modifiedText; // Wyświetli: Hello świecie! Hello ponownie!

W powyższym przykładzie funkcja str_replace zamienia wszystkie wystąpienia słowa „Witaj” na „Hello” w ciągu $text.

Warto pamiętać, że str_replace jest funkcją wielobajtową, co oznacza, że prawidłowo obsługuje ciągi znaków w różnych kodowaniach, takich jak UTF-8. Dzięki temu jest bezpieczna w użyciu nawet z tekstem zawierającym znaki specjalne lub litery z alfabetów innych niż łaciński.

Funkcja str_replace i tablice

Funkcja str_replace może być również używana z tablicami, co pozwala na jednoczesne przeprowadzenie wielu zamian w ciągu znaków. Tablic można użyć zarówno dla argumentów $search (wyszukiwanych ciągów), $replace (ciągów zastępujących), jak i $subject (tekstu, w którym odbywa się zamiana). Daje to dużą elastyczność w przetwarzaniu ciągów znaków.

Zamiana wielu wartości

Możesz przekazać tablice do parametrów $search$replace, co pozwoli na wykonanie wielu zamian jednocześnie. PHP będzie przeszukiwał $subject, szukając elementów z $search i zamieniając je na odpowiadające im elementy z $replace.

$search = ['jabłko', 'banan', 'gruszka'];$replace = ['pomarańcza', 'malina', 'śliwka'];$text = 'Na stole leży jabłko, banan i gruszkę.';$modifiedText = str_replace($search, $replace, $text);echo $modifiedText; // Wyświetli: Na stole leży pomarańcza, malina i śliwka.

Różna liczba elementów w $search i $replace

Jeśli tablice $search$replace mają różną liczbę elementów, nadmiarowe elementy w dłuższej tablicy będą ignorowane. Jeśli $replace jest krótsze, brakujące wartości zostaną traktowane jako puste ciągi, co skutkuje usunięciem znalezionych ciągów z $search w tekście.

$search = ['jabłko', 'banan', 'gruszka'];$replace = ['pomarańcza', 'malina'];$text = 'Na stole leży jabłko, banan i gruszka.';$modifiedText = str_replace($search, $replace, $text);echo $modifiedText; // Wyświetli: Na stole leży pomarańcza, malina i .

Użycie tablic w $subject

Możesz również użyć tablicy jako $subject, co spowoduje, że funkcja str_replace zostanie zastosowana do każdego elementu tablicy indywidualnie.

$search = 'jabłko';$replace = 'pomarańcza';$texts = ['Na stole leży jabłko.', 'Jabłko ma witaminy.'];$modifiedTexts = str_replace($search, $replace, $texts);print_r($modifiedTexts); // Wyświetli: Array ( [0] => Na stole leży pomarańcza. [1] => Pomarańcza ma witaminy. )

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły