Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Funkcja parse_str()

piątek,

Funkcja parse_str()

Funkcja parse_str() w języku PHP służy do przekształcania ciągu zapytania (query string) przekazanego jako argument w postaci łańcucha znaków, na zmienne w lokalnej przestrzeni nazw lub od PHP 7.2.0, w tablicę. Ciąg zapytania to format, który często widuje się w adresach URL, gdzie zmienne i ich wartości są przedstawione jako pary klucz=wartość, rozdzielone znakami ampersand (&).

Należy używać parse_str() z ostrożnością, ponieważ jeśli nie zostanie podany drugi argument, funkcja nadpisze zmienne istniejące w zakresie, co może prowadzić do niezamierzonych efektów, szczególnie jeśli dane pochodzą z niezaufanego źródła. Od PHP w wersji 8.0.0 drugi argument jest obowiązkowy.

Przykład

$data = "name=John&age=25";
parse_str($data, $output);
echo $output['name']; // wyświetli "John"
echo $output['age'];  // wyświetli 25

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły