Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Funkcja number_format()

piątek,

Funkcja number_format()

Funkcja number_format() w języku PHP jest używana do formatowania liczb w sposób, który czyni je łatwiejszymi do odczytania. Stanowi niezwykle przydatne narzędzie, gdy potrzebujesz standardowego formatu liczb w aplikacjach finansowych, raportach, dashboardach itp.

Składnia funkcji

string number_format ( float $number , int $decimals = 0 , string $dec_point = "." , string $thousands_sep = "," ) 

Parametry funkcji

  • $number: Liczba, którą chcesz sformatować.
  • $decimals (opcjonalnie): ilość miejsc dziesiętnych, do których chcesz zaokrąglić liczbę, domyślnie jest to 0.
  • $dec_point (opcjonalnie): Separator dla miejsc dziesiętnych, domyślnie jest to kropka (.).
  • $thousands_sep (opcjonalnie): Separator tysięcy, domyślnie jest to przecinek (,).

Przykłady

echo number_format(1234.567); // Wyświetla '1,235'
echo number_format(1234.567, 2); // Wyświetla '1,234.57'
echo number_format(1234.567, 2, ',', ' '); // Wyświetla '1 234,57'
echo number_format(1234.567, 2, '.', '');  // Wyświetla '1234.57'
  • W pierwszym przykładzie liczba jest zaokrąglana do wartości całkowitej, a tysiące są oddzielone przecinkami.
  • W drugim przykładzie liczba jest formatowana z dwoma miejscami po przecinku, a tysiące są oddzielone przecinkami.
  • Trzeci przykład pokazuje użycie spacji jako separatora tysięcy i przecinka jako separatora dziesiętnego.
  • Czwarty przykład pokazuje liczbę z dwoma miejscami po przecinku bez separatora tysięcy.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły