Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP: Pętla do while

czwartek,

PHP: Pętla do while

Pętla 'do while' w języku PHP to struktura sterująca, która wykonuje blok kodu przynajmniej raz, a następnie powtarza wykonanie tego bloku, dopóki określony warunek jest prawdziwy.

do {
  // blok kodu do wykonania
} while (warunek);

Kluczową cechą pętli 'do while' jest to, że blok kodu jest wykonywany przynajmniej raz, nawet jeśli warunek jest fałszywy, ponieważ sprawdzenie warunku następuje po wykonaniu bloku kodu.

Przykłady użycia pętli 'do while'

Podstawowy przykład

$i = 0;
do {
  echo $i . " ";
  $i++;
} while ($i < 5);

W tym przykładzie pętla 'do while' będzie kontynuować działanie, dopóki '$i' jest mniejsze niż 5. Wynik: '0 1 2 3 4'

Warunek zwracający fałsz

$i = 10;
do {
  echo "i wynosi $i";
} while ($i < 5);

Mimo że warunek '$i < 5' jest fałszywy na początku, blok kodu zostanie wykonany raz, ponieważ pętla 'do while' najpierw wykonuje blok kodu, a potem sprawdza warunek. Wynik: 'i wynosi 10'

Interakcja z użytkownikiem

Przykład ten może być stosowany w różnych scenariuszach, np. w sytuacji, kiedy użytkownik kontynuował wprowadzanie danych, dopóki nie zostanie spełniony określony warunek (np. wprowadzenie poprawnego hasła).

do {
  $password = readline("Wprowadź hasło: ");
} while ($password !== "tajneHaslo");
echo "Poprawne hasło!";

Przetwarzanie danych

Pętla 'do while' jest przydatna w scenariuszach, gdzie musisz przetworzyć dane przynajmniej raz, a następnie kontynuować przetwarzanie, dopóki nie zostanie osiągnięty określony warunek.

$liczba = 10;
do {
  $liczba = $liczba / 2;
  echo "Aktualna wartość liczby: $liczba" . PHP_EOL;
} while ($liczba > 1);

W tym przykładzie liczba jest dzielona przez 2 w każdej iteracji pętli, a pętla kontynuuje działanie, dopóki wartość liczby nie spadnie poniżej 1.

Uwagi

  • Pętla 'do while' może być użyteczna, gdy chcesz, aby blok kodu wykonał się przynajmniej raz, bez względu na to, czy warunek jest spełniony.
  • Pamiętaj, aby zawsze mieć mechanizm zakończenia pętli, aby uniknąć nieskończonej pętli.
Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły