Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP: Zmienne superglobalne

środa,

PHP: Zmienne superglobalne

W języku PHP zmienne superglobalne to fabrycznie wbudowane zmienne, które są zawsze dostępne w każdym miejscu skryptu, niezależnie od zakresu. Oznacza to, że można je wywołać zarówno wewnątrz funkcji, klas, jak i poza nimi. PHP oferuje kilka zmiennych superglobalnych, z których każda służy do przechowywania różnych rodzajów informacji. Są one niezwykle przydatne w tworzeniu aplikacji internetowych, ponieważ pozwalają między innymi na łatwy dostęp do danych przekazywanych między różnymi stronami, zarządzanie sesjami użytkowników, przetwarzanie danych formularzy oraz dostęp do informacji o środowisku serwera.

$GLOBALS

 • Przechowuje wszystkie zmienne globalne dostępne w języku PHP.
 • Można za jej pomocą uzyskać dostęp do zmiennych globalnych z dowolnego miejsca w skrypcie PHP.

$_SERVER

 • Zawiera informacje o środowisku serwera i wykonaniu skryptu.
 • Przechowuje takie dane jak nagłówki, ścieżki i lokalizacje skryptów.

$_REQUEST

 • Używana do zbierania danych po wysłaniu formularzy metodą GET lub POST.
 • Można ją użyć do przetwarzania danych wprowadzonych przez użytkownika.

$_POST

 • Zawiera dane wysłane przez formularz za pomocą metody POST.
 • Służy do zbierania danych formularza, które nie są widoczne w URL.

$_GET

 • Zawiera dane wysłane przez formularz za pomocą metody GET.
 • Dane przekazane tą metodą są widoczne w URL.

$_FILES

 • Przechowuje informacje o plikach, które zostały przesłane przez formularz.
 • Używane do przetwarzania danych plików przesłanych przez użytkowników.

$_ENV

 • Zawiera zmienne środowiskowe, które są przekazywane do bieżącego skryptu przez serwer.

$_COOKIE

 • Zawiera wszystkie ciasteczka (cookies), które są dostępne dla bieżącego skryptu.
 • Używane do przechowywania danych użytkownika po stronie klienta.

$_SESSION

 • Zawiera zmienne sesji dostępne dla bieżącego skryptu.
 • Pozwala na stosunkowo trwałe przechowywanie informacji o użytkowniku.

Uwagi

 • Zmiennych superglobalnych zawsze należy używać z rozwagą, szczególnie przy przetwarzaniu danych wejściowych pochodzących od użytkowników, ze względu na kwestie bezpieczeństwa, takie jak ataki typu cross-site scripting (XSS) czy wstrzykiwanie SQL (SQL injection).
 • Warto dokładnie oczyścić i zweryfikować wszystkie dane pochodzące od użytkowników przed ich przetwarzaniem lub wyświetleniem.
Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły