Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP: Funkcje mysqli

czwartek,

PHP: Funkcje mysqli

Rozszerzenie mysqli (MySQL Improved) służy do komunikacji z bazami danych MySQL. Jest to ulepszona wersja starszego rozszerzenia mysql i oferuje wiele funkcji, które ułatwiają pracę z bazami danych MySQL. Rozszerzenie mysqli jest obiektowo-relacyjnym interfejsem mapowania, co oznacza, że można go używać zarówno w stylu proceduralnym, jak i obiektowym. Przedstawione przykłady pokazują styl proceduralny. Wybór stylu zależy od preferencji programisty i specyfiki projektu.

Połączenie z Bazą Danych

 • mysqli_connect() - łączy się z serwerem MySQL.
 • mysqli_real_connect() - zaawansowana wersja funkcji mysqli_connect.
 • mysqli_close() - zamyka połączenie z bazą danych.

Przykład

$conn = mysqli_connect("hostname", "username", "password", "database");
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

Wykonywanie Zapytań

 • mysqli_query() - wykonuje zapytanie SQL.
 • mysqli_multi_query() - wykonuje wiele zapytań SQL.

Przykład

$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM table");

Pobieranie wyników zapytania

 • mysqli_fetch_array() - pobiera wiersz wyniku jako tablicę asocjacyjną, numeryczną lub obie.
 • mysqli_fetch_assoc() - pobiera wiersz wyniku jako tablicę asocjacyjną.
 • mysqli_fetch_row() - pobiera wiersz wyniku jako tablicę numeryczną.
 • mysqli_fetch_object() - pobiera wiersz wyniku jako obiekt.

Przykład

while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
  echo $row["column_name"];
}

Bezpieczeństwo

 • mysqli_real_escape_string() - chroni przed atakami SQL injection poprzez "wyczyszczenie" danych wejściowych.
 • mysqli_prepare() - przygotowuje zapytanie SQL do wykonania, używane z parametrami powiązanymi (binding parameters) dla zwiększenia bezpieczeństwa.

Przykład

$stmt = mysqli_prepare($conn, "INSERT INTO table (column) VALUES (?)");
mysqli_stmt_bind_param($stmt, "s", $value);
mysqli_stmt_execute($stmt);

Obsługa błędów

 • mysqli_error() - zwraca opis ostatniego błędu.
 • mysqli_errno() - zwraca kod ostatniego błędu.

Przykład

if (mysqli_query($conn, $sql) === FALSE) {
  echo "Error: " . mysqli_error($conn);
}

Inne funkcje

 • mysqli_insert_id() - zwraca ID ostatnio wstawionego wiersza.
 • mysqli_affected_rows() - zwraca liczbę wierszy dotkniętych ostatnim zapytaniem.
 • mysqli_set_charset() - ustawia zestaw znaków dla połączenia.
Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły