Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP: Break i continue

czwartek,

PHP: Break i continue

Instrukcje break i continue służą do kontrolowania przepływu pętli, aby zmodyfikować domyślne zachowanie iteracji. Pozwalają na rozwinięcie standardowych mechanizmów sterowania pętli, co sprawia, że są przydatne w bardziej złożonych algorytmach i logikach biznesowych.

Instrukcja break

Instrukcja break jest używana do natychmiastowego przerwania działania pętli. Po napotkaniu break program przerywa wykonywanie pętli i kontynuuje wykonanie kodu poza nią. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz zakończyć pętlę przedwcześnie, na przykład po znalezieniu poszukiwanego elementu w tablicy.

for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
  if ($i == 5) {
    break; // Przerwanie pętli, gdy $i osiągnie wartość 5
  }
  echo $i . " ";
}
// Wydrukuje: 0 1 2 3 4

Instrukcja continue

Instrukcja continue jest używana do pominięcia pozostałej części bieżącej iteracji pętli i kontynuowania z następną iteracją. Jest to przydatne, gdy w określonych warunkach należy pominąć wykonanie pewnego fragmentu kodu wewnątrz pętli, bez przerywania całej pętli.

for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
  if ($i % 2 == 0) {
    continue; // Pominięcie dalszej części pętli dla liczb parzystych
  }
  echo $i . " ";
}
// Wydrukuje: 1 3 5 7 9
Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły