Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

JS: Zmienne

piątek,

JS: Zmienne

W językach programowania zmienne są podstawowym sposobem przechowywania danych. Dane otrzymują etykietę, do której można się odwoływać. Znajomość mechanizmów związanych ze zmiennymi ma fundamentalne znaczenie w nauce programowania.

Deklaracja zmiennych

Zmienne w języku JavaScript można zadeklarować na kilka sposobów.

 • Słowo kluczowe var: Tradycyjny sposób deklarowania zmiennych, ma zasięg funkcyjny (function-scope).

  var nazwa = "JavaScript";
  
 • Słowo kluczowe let: Wprowadzona w ES6 (ECMAScript 2015), pozwala na deklarowanie zmiennych z zasięgiem blokowym (block-scope).

  let liczba = 25;
  
 • Słowo kluczowe const: Również wprowadzona w ES6, używana do deklarowania stałych, wartość przypisana do const nie może zostać zmieniona (jest to stała blokowa).

  const PI = 3.14;
  
 • Zmienne deklarowane bez słowa kluczowego: zasięg globalny, niezalecany sposób.

  nazwa = "CKZiU";
  

Zasięg zmiennych (scope)

 • Zasięg globalny Zmienna zadeklarowana globalnie (poza jakąkolwiek funkcją) jest dostępna wszędzie w kodzie.
 • Zasięg lokalny: Zmienna zadeklarowana wewnątrz funkcji jest dostępna tylko w tej funkcji.
 • Zasięg blokowy: Zmienne let i const mają zakres ograniczony do bloku (np. pętli, instrukcji warunkowych), w którym zostały zadeklarowane.

Typowanie w JavaScript

 • JavaScript jest językiem o dynamicznym typowaniu, co oznacza, że zmienne nie są bezpośrednio powiązane z jednym typem danych, i ich typ może się zmieniać.
 • Można przechowywać różne typy danych, takie jak Number, String, Boolean, Object, Array, undefined, null.

Przykłady

Deklarowanie zmiennej i zmiana jej typu

let zmienna = "Witaj, świecie!";
zmienna = 15; // zmiana typu z String na Number

Próba zmiany wartości stałej const spowoduje błąd

const STAŁA = 10;
STAŁA = 20; // TypeError: Assignment to constant variable.

Dobre praktyki

 • Używaj const, gdy wiesz, że wartość zmiennej się nie zmieni.
 • Wybieraj let zamiast var dla zmiennych, których wartości będą się zmieniać.
 • Zawsze deklaruj zmienne przed ich użyciem, aby uniknąć błędów związanych z hoistingiem.
 • Nadawaj zmiennym znaczące nazwy, aby kod był czytelniejszy.
Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły