Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

JS: Inkrementacja i dekrementacja

czwartek,

JS: Inkrementacja i dekrementacja

Inkrementacja i dekrementacja to podstawowe operacje w programowaniu, służące odpowiednio do zwiększania i zmniejszania wartości zmiennej o jeden. JavaScript, podobnie jak wiele innych języków programowania, oferuje krótkie, łatwe w użyciu operatory do realizacji tych działań.

Inkrementacja

Inkrementacja zwiększa wartość zmiennej o 1. W JavaScript istnieją dwa operatory inkrementacji.

Preinkrementacja (++zmienna)

Najpierw zwiększa wartość zmiennej o 1, a następnie zwraca nową wartość.

Postinkrementacja (zmienna++)

Najpierw zwraca obecną wartość zmiennej, a potem zwiększa ją o 1.

Przykład

let a = 5;
console.log(++a); // Wynik: 6, a zostaje zwiększone przed wypisaniem
console.log(a);   // Wynik: 6

let b = 5;
console.log(b++); // Wynik: 5, najpierw wypisuje b, potem zwiększa
console.log(b);   // Wynik: 6

Dekrementacja

Dekrementacja zmniejsza wartość zmiennej o 1. Podobnie jak w przypadku inkrementacji, istnieją dwa operatory:

Predekrementacja (--zmienna)

Najpierw zmniejsza wartość zmiennej o 1, a następnie zwraca nową wartość.

Postdekrementacja (zmienna--)

Najpierw zwraca obecną wartość zmiennej, a potem zmniejsza ją o 1.

Przykład

let c = 5;
console.log(--c); // Wynik: 4, c jest zmniejszone przed wypisaniem
console.log(c);   // Wynik: 4

let d = 5;
console.log(d--); // Wynik: 5, najpierw wypisuje d, potem zmniejsza
console.log(d);   // Wynik: 4

Uwagi

  • Wybór formy operatora (pre czy post) zależy od kontekstu, w jakim jest używany. Jeśli wartość przed zmianą nie jest potrzebna, zazwyczaj używa się formy preinkrementacji/predekrementacji.
  • Czytelność kodu

Częste stosowanie postinkrementacji lub postdekrementacji, szczególnie w skomplikowanych wyrażeniach, może wprowadzać niejasności co do kolejności działań, co potencjalnie utrudnia zrozumienie kodu.

Praktyczne zastosowanie

Te operatory są często wykorzystywane w pętlach (szczególnie for), gdzie służą do prostego kontrolowania liczby iteracji.

for (let i = 0; i < 10; i++) {
    console.log(i);
}

W tym przykładzie i++ jest używane do inkrementacji zmiennej i za każdą iteracją pętli.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły