Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Nagłówki HTTP serwera

czwartek,

Nagłówki HTTP serwera

Nagłówki HTTP wysyłane przez serwer WWW są częścią odpowiedzi HTTP, którą serwer przesyła do klienta (zazwyczaj przeglądarki internetowej) w odpowiedzi na żądanie HTTP. Zawierają one różne informacje dotyczące zasobu, który jest dostarczany, oraz o samym serwerze.

Typowe nagłówki HTTP

Należy pamiętać, że to tylko niektóre z możliwych nagłówków HTTP, a ich wykorzystanie zależy od konkretnego przypadku użycia i konfiguracji serwera.

Content-Type

Określa typ MIME zasobu, który jest przesyłany. Na przykład Content-Type: text/html dla dokumentów HTML.

Content-Length

Długość odpowiedzi w bajtach. Na przykład Content-Length: 348.

Content-Encoding

Typ kodowania treści użyty do kompresji danych odpowiedzi. Przykłady to gzip lub deflate.

Content-Language

Określa język danych odpowiedzi, np. Content-Language: en-US.

Server

Informacje o oprogramowaniu serwera, np. Server: Apache/2.4.1 (Unix).

Set-Cookie

Używany do wysyłania ciasteczek z serwera do klienta. Na przykład Set-Cookie: UserID=JohnDoe; Max-Age=3600; Version=1.

Cache-Control

Instrukcje dotyczące cachowania odpowiedzi, np. Cache-Control: no-cache.

Expires

Data i czas, po których odpowiedź powinna być uznana za przestarzałą. Na przykład Expires: Thu, 01 Dec 1994 16:00:00 GMT.

Last-Modified

Data i czas ostatniej modyfikacji zasobu. Na przykład Last-Modified: Tue, 15 Nov 1994 12:45:26 GMT.

ETag

Unikalny identyfikator dla wersji konkretnego zasobu. Używany do optymalizacji cache i unikania niepotrzebnych transferów danych.

Location

Używany w odpowiedziach przekierowujących (np. 301, 302) do wskazania adresu URL, na który klient powinien zostać przekierowany.

WWW-Authenticate

Wymagany przy odpowiedziach 401 (Unauthorized), określa metodę uwierzytelniania, której należy użyć do dostępu do zasobu.

Access-Control-Allow-Origin

Określa, które domeny mogą uzyskać dostęp do zasobu w kontekście zasad Same-Origin Policy (SOP) w aplikacjach webowych.

Strict-Transport-Security

Instrukcje dla przeglądarek, aby w przyszłości komunikowały się z serwerem tylko za pomocą bezpiecznych połączeń HTTPS.

X-Frame-Options

Instrukcje dla przeglądarek dotyczące możliwości osadzania strony w ramkach (frames) lub iframe'ach, służące do ochrony przed atakami typu clickjacking.

X-XSS-Protection

Ustawienia związane z ochroną przed atakami typu cross-site scripting (XSS) w niektórych przeglądarkach.

X-Content-Type-Options

Zapobiega próbom przeglądarek do zgadywania (sniffing) typu MIME zasobu, co może być wykorzystane w atakach.

Przykłady

Przykłady obejmują niektóre z najczęściej używanych nagłówków HTTP wysyłanych przez serweri obrazują, jak serwer może komunikować różne aspekty odpowiedzi i zarządzać interakcjami z klientem za ich pomocą.

Content-Type

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Ten nagłówek informuje, że serwer wysyła dokument HTML z kodowaniem znaków UTF-8.

Content-Length

Content-Length: 1234

Oznacza, że długość odpowiedzi wynosi 1234 bajty.

Content-Encoding

Content-Encoding: gzip

Wskazuje, że treść została skompresowana przy użyciu gzip.

Content-Language

Content-Language: en-US

Określa, że zawartość jest w języku angielskim, wariant amerykański.

Server

Server: nginx/1.18.0

Informuje, że serwerem jest nginx w wersji 1.18.0.

Set-Cookie

Set-Cookie: sessionId=e3b0c44298fc1; Path=/; Expires=Wed, 09 Jun 2024 10:18:14 GMT

Ustawia ciasteczko o nazwie sessionId z określoną wartością, ścieżką i datą wygaśnięcia.

Cache-Control

Cache-Control: max-age=3600, must-revalidate

Wskazuje, że odpowiedź może być przechowywana w pamięci podręcznej przez 3600 sekund (1 godzinę) i musi być ponownie zweryfikowana po tym czasie.

Expires

Expires: Sat, 26 Jul 2025 05:00:00 GMT

Określa, że zawartość wygaśnie i będzie uznana za przestarzałą w podanym czasie.

Last-Modified

Last-Modified: Mon, 23 May 2024 22:38:34 GMT

Data i czas ostatniej modyfikacji zasobu.

ETag

 ETag: "687dae7a8e2c9-3fb25"

Unikalny identyfikator wersji zasobu.

Location

 Location: https://www.example.com/newpage.html

Przekierowuje klienta do nowego adresu URL.

WWW-Authenticate

 WWW-Authenticate: Basic realm="Private Area"

Wymaga uwierzytelnienia za pomocą metody Basic do dostępu do zasobu.

Access-Control-Allow-Origin

 Access-Control-Allow-Origin: *

Pozwala na dostęp do zasobu ze wszystkich domen.

Strict-Transport-Security

 Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload

Wymusza bezpieczne połączenia HTTPS na przyszłe żądania.

X-Frame-Options

 X-Frame-Options: DENY

Zapobiega osadzaniu strony w ramkach.

X-XSS-Protection

 X-XSS-Protection: 1; mode=block

Aktywuje ochronę przed atakami XSS w przeglądarce.

X-Content-Type-Options

 X-Content-Type-Options: nosniff

Zapobiega próbom zgadywania typu MIME zasobu przez przeglądarkę.

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły