Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

HTML: Znaczniki semantyczne

piątek,

HTML: Znaczniki semantyczne

W HTML5 wprowadzono szereg znaczników semantycznych, które mają na celu lepsze opisanie struktury i znaczenia treści na stronie internetowej. Znaczniki te ułatwiają zarówno twórcom stron, jak i przeglądarkom (oraz innym narzędziom, takim jak czytniki ekranowe czy roboty wyszukiwarek) zrozumienie, jaka część strony pełni określoną funkcję. Użycie znaczników semantycznych wspiera dostępność i SEO (Search Engine Optimization). Strony korzystające z semantycznych znaczników HTML5 są lepiej indeksowane przez wyszukiwarki, a także są bardziej dostępne dla osób korzystających z narzędzi wspomagających, takich jak czytniki ekranowe.

Popularne znaczniki semantyczne HTML5

<header>

Definiuje nagłówek strony lub sekcji. Najczęściej zawiera tytuły, logo, informacje autorskie itp.

<footer>

Określa stopkę strony lub sekcji. Jego typowa zawartość to informacje o prawach autorskich, linki do polityki prywatności, dane kontaktowe itp.

<nav>

Znacznik dla sekcji nawigacyjnych, czyli części strony, w której znajdują się linki do innych stron lub sekcji w obrębie tej samej strony.

<article>

Reprezentuje niezależną, samodzielną zawartość, taką jak artykuł, post na blogu, komentarz, widget itp.

<section>

Definiuje sekcję na stronie i jest używany do grupowania powiązanych treści. Każda <section> powinna mieć logiczny nagłówek.

<aside>

Używany dla treści, które są luźno powiązane z główną zawartością strony, np. boczne paski, reklamy, przewodniki.

<main>

Określa główną zawartość strony, unikalną dla danej strony i niepowtarzalną w innych jej częściach.

<figure> i  <figcaption>

<figure> jest kontenerem na media, takie jak obrazy, diagramy, zdjęcia, kody źródłowe, z których każde może być opcjonalnie opatrzone podpisem <figcaption>.

<time>

Reprezentuje datę/czas i pozwala na semantyczną reprezentację momentów czasowych.

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Artykuł: OpenSolaris

OpenSolaris

Artykuł: Bob Frankston

Bob Frankston

Artykuł: Staże w Chorwacji

Staże w Chorwacji

Artykuł: 3Com

3Com

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły