Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Najpopularniejsze encje HTML

sobota,

Najpopularniejsze encje HTML

W języku HTML istnieje wiele encji, które służą do reprezentowania specjalnych znaków, które mogą nie być łatwo dostępne na klawiaturze lub mają specjalne znaczenie w kodzie HTML. Prezentujemy najpopularniejsze encje HTML, wraz z ich znaczeniem.

 1.   ( ) - non-breaking space (niełamliwa spacja)
 2. < (&lt;) - less than (znak mniejszości)
 3. > (&gt;) - greater than (znak większości)
 4. & (&amp;) - ampersand
 5. " (&quot;) - quotation mark (cudzysłów)
 6. ' (&apos;) - apostrophe (apostrof)
 7. ¢ (&cent;) - cent sign (znak centa)
 8. £ (&pound;) - pound sign (znak funta)
 9. ¥ (&yen;) - yen sign (znak jena)
 10. € (&euro;) - euro sign (znak euro)
 11. © (&copy;) - copyright sign (znak praw autorskich)
 12. ® (&reg;) - registered sign (znak zarejestrowany)
 13. ™ (&trade;) - trademark sign (znak towarowy)
 14. § (&sect;) - section sign (znak paragrafu)
 15. ° (&deg;) - degree sign (znak stopnia)
 16. ± (&plusmn;) - plus-minus sign (znak plus-minus)
 17. ² (&sup2;) - superscript two (indeks górny dwa)
 18. ³ (&sup3;) - superscript three (indeks górny trzy)
 19. ´ (&acute;) - acute accent (akcent ostry)
 20. µ (&micro;) - micro sign (znak mikro)
 21. ¶ (&para;) - paragraph sign (znak akapitu)
 22. · (&middot;) - middle dot (kropka środkowa)
 23. ¸ (&cedil;) - cedilla (cedilla)
 24. º (&ordm;) - masculine ordinal indicator (znak męskiego wskaźnika porządkowego)
 25. ª (&ordf;) - feminine ordinal indicator (znak żeńskiego wskaźnika porządkowego)
 26. ¨ (&uml;) - diaeresis (umlaut)
 27. ♥ (&hearts;) – kier, serce
 28. ♠ (&spades;) - pik
 29. ♦ (&diams;) - karo
 30. ♣ (&clubs;) - trefl
 31. ≥ (&ge;) - większy lub równy
 32. ≤ (&le;) - mniejszy lub równy
 33. ≠ (&ne;) - różny
 34. Æ (&AElig;) - AE ligature (ligatura AE)
 35. ← (&larr;) - strzałka w lewo
 36. → (&rarr;) - strzałka w prawo
 37. … (&hellip;) - wielokropek
 38. ‾ (&oline;) - nadkreślenie
 39. Π (&Pi;) - wielka litera Pi
 40. Φ (&Phi;) - wielka litera Fi
 41. ∗ (&lowast;) - operator gwiazdkowy
 42. √ (&radic;) - pierwiastek kwadratowy
 43. ∞ (&infin;) - nieskończoność
 44. ‰ (&permil;) - promil
 45. Ò (&Ograve;) - O with grave accent (O z akcentem ciężkim)
 46. Ó (&Oacute;) - O with acute accent (O z akcentem ostrym)
 47. Ô (&Ocirc;) - O with circumflex (O z daszkiem)
 48. Õ (&Otilde;) - O with tilde (O z tyldą)
 49. Ö (&Ouml;) - O with diaeresis (O z umlautem)
 50. Ø (&Oslash;) - O with stroke (O przekreślone)
Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Artykuł: OpenSolaris

OpenSolaris

Artykuł: Bob Frankston

Bob Frankston

Artykuł: Staże w Chorwacji

Staże w Chorwacji

Artykuł: 3Com

3Com

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły