Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

CSS: Grid Layout

środa,

CSS: Grid Layout

CSS Grid Layout to potężne narzędzie CSS, które umożliwia tworzenie złożonych, dwuwymiarowych układów stron internetowych w prosty i intuicyjny sposób oraz oferuje niespotykaną wcześniej kontrolę i elastyczność w tworzeniu układów. Jego zdolność do radzenia sobie ze złożonymi wyzwaniami projektowymi sprawia, że jest idealnym wyborem dla nowoczesnych projektantów i deweloperów webowych. Jest to krok naprzód w stosunku do innych metod, takich jak Flexbox, oferując bardziej zaawansowane i precyzyjne możliwości.

Co to jest Grid?

Grid jest systemem układu, który pozwala deweloperom na tworzenie złożonych układów siatkowych za pomocą prostych i czytelnych linii kodu. Dzięki temu można łatwo manipulować wierszami i kolumnami, tworząc responsywne układy, które dostosowują się do różnych rozmiarów ekranu.

Kluczowe Zalety Grid Layout

 1. Dwuwymiarowa kontrola układu: W przeciwieństwie do Flexboxa, który jest bardziej jednowymiarowy, Grid pozwala na kontrolowanie zarówno kolumn, jak i wierszy jednocześnie.
 2. Łatwość użycia: Grid znacznie upraszcza proces tworzenia skomplikowanych układów, szczególnie tych, które wymagają precyzyjnego pozycjonowania elementów.
 3. Responsywność: Grid umożliwia tworzenie responsywnych układów z minimalnym wysiłkiem, używając opcji takich jak fr (frakcja) i auto-fill.

Podstawowe właściwości Grid Layout

 1. "display: grid": Aktywuje Grid na elemencie.
 2. "grid-template-columns" i "grid-template-rows": Pozwalają określić rozmiar kolumn i wierszy.
 3. "grid-gap": Definiuje przestrzeń między wierszami i kolumnami.
 4. "grid-column" i "grid-row": Pozwalają na umieszczanie elementów w określonych kolumnach i wierszach.

Przykłady zastosowania Grid Layout

 1. Układy magazynowe: Idealne do tworzenia układów typu magazynowego z regularnymi siatkami kolumn i wierszy.
 2. Galerie obrazów: Tworzenie galerii z obrazami o różnych rozmiarach, które zachowują spójny i estetyczny układ.
 3. Responsywne layouty stron: Umożliwia tworzenie układów, które automatycznie dostosowują się do rozmiaru ekranu, bez konieczności używania złożonych mediów zapytań.

Ograniczenia

Mimo swoich zalet Grid może być trudny do opanowania dla początkujących, ze względu na jego złożoność i bogactwo funkcji. Ponadto starsze przeglądarki mogą nie wspierać wszystkich funkcji Grid.

Przykłady użycia Grid

CSS Grid to potężne narzędzie do tworzenia responsywnych i złożonych układów stron internetowych. Poznaj kilka praktycznych przykładów, jak można go wykorzystać.

Prosty układ siatkowy

Prosty, dwuwymiarowy układ siatkowy z trzema kolumnami i dwoma wierszami

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; /* Trzy kolumny o równej szerokości */
 grid-template-rows: 100px 200px;  /* Dwa wiersze o różnych wysokościach */
 grid-gap: 10px;           /* Odstępy między kolumnami i wierszami */
}

Galeria obrazów

Użycie Grid Layout do stworzenia responsywnej galerii zdjęć z dynamicznymi rozmiarami kolumn.

.gallery {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(150px, 1fr)); /* Tworzy dynamiczny układ kolumn */
 grid-gap: 10px;
}

.photo {
 width: 100%;
}

Układ strony z nagłówkiem, zawartością i stopką

Prosty układ strony z nagłówkiem, główną zawartością i stopką.

.layout {
 display: grid;
 grid-template-areas: 
  "header"
  "content"
  "footer";
 grid-template-rows: 50px 1fr 30px; /* Wysokości poszczególnych sekcji */
}

.header {
 grid-area: header;
}

.content {
 grid-area: content;
}

.footer {
 grid-area: footer;
}

Responsywny układ z sidebar

Układ z bocznym paskiem, który dostosowuje się do rozmiaru ekranu.

.responsive-layout {
 display: grid;
 grid-template-columns: 200px 1fr; /* Sidebar i główna zawartość */
 grid-template-rows: auto;
 grid-gap: 10px;
}

@media screen and (max-width: 600px) {
 .responsive-layout {
  grid-template-columns: 1fr; /* Układ jednokolumnowy na mniejszych ekranach */
 }
}

Układ kart produktów

Układ kart produktów z równymi odstępami.

.product-grid {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* Trzy kolumny */
 grid-gap: 20px;
}

.card {
 border: 1px solid #ccc;
 padding: 10px;
}
Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Artykuł: OpenSolaris

OpenSolaris

Artykuł: Bob Frankston

Bob Frankston

Artykuł: Staże w Chorwacji

Staże w Chorwacji

Artykuł: 3Com

3Com

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły