Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

CSS: Własność list-style-type

wtorek,

CSS: Własność list-style-type

Własność list-style-type w CSS określa wygląd punktorów lub numeracji w listach. Poniżej znajdziesz różne możliwe wartości, które może przyjąć. Wartości te pozwalają na dostosowanie wyglądu list, co jest szczególnie przydatne do zwiększenia czytelności treści i dopasowania stylów do ogólnego designu strony internetowej.

Możliwe wartości list-style-type

 1. none

  • Usuwa punktory lub numerację z listy.
  • Przykład: list-style-type: none;
 2. disc / circle / square

  • Dla list nieuporządkowanych (ul), ustawia punktory jako pełne koła (disc), puste koła (circle) lub kwadraty (square).
  • Przykład: list-style-type: disc;
 3. decimal / decimal-leading-zero

  • Dla list uporządkowanych (ol), ustawia numerację jako liczby. 'decimal' używa liczb bez zer nieznaczących, a 'decimal-leading-zero' używa zer nieznaczących.
  • Przykład: list-style-type: decimal;
 4. lower-roman / upper-roman

  • Używa rzymskich cyfr małych (lower-roman) lub dużych (upper-roman) do numeracji.
  • Przykład: list-style-type: lower-roman;
 5. lower-greek

  • Używa małych liter alfabetu greckiego do numeracji.
  • Przykład: list-style-type: lower-greek;
 6. lower-latin / lower-alpha

  • Używa małych liter alfabetu łacińskiego.
  • Przykład: list-style-type: lower-latin;
 7. upper-latin / upper-alpha

  • Używa dużych liter alfabetu łacińskiego.
  • Przykład: list-style-type: upper-alpha;
 8. lower-armenian / upper-armenian

  • Używa alfabetu ormiańskiego dla numeracji.
  • Przykład: list-style-type: lower-armenian;
 9. georgian

  • Używa tradycyjnej numeracji gruzińskiej.
  • Przykład: list-style-type: georgian;
 10. cjk-ideographic

  • Używa tradycyjnych chińskich ideogramów dla numeracji.
  • Przykład: list-style-type: cjk-ideographic;
 11. hebrew

  • Używa tradycyjnej numeracji hebrajskiej.
  • Przykład: list-style-type: hebrew;
 12. hiragana / katakana / hiragana-iroha / katakana-iroha

  • Używa japońskich systemów pisma dla numeracji.
  • Przykład: list-style-type: hiragana;
 13. inherit / initial / unset

  • Pozwalają na dziedziczenie (inherit), ustawienie na wartość domyślną (initial) lub zresetowanie wartości (unset).

Demonstracja efektu różnych wartości list-style-type

 • Element listy 1
 • Element listy 2
 • Element listy 3

Zmień wartość list-style-type

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Artykuł: OpenSolaris

OpenSolaris

Artykuł: Bob Frankston

Bob Frankston

Artykuł: Staże w Chorwacji

Staże w Chorwacji

Artykuł: 3Com

3Com

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły