Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

CSS: Wprowadzenie do animacji

niedziela,

CSS: Wprowadzenie do animacji

Animacje CSS mogą znacząco poprawić użytkowanie i estetykę strony, pozwalając na płynne przejścia, transformacje i efekty wizualne.

Zastosowanie i dobre praktyki

Praktyczne zastosowanie

 • Interaktywność: Animacje mogą być wyzwalane przez interakcje użytkownika, takie jak kliknięcia, najechanie kursorem, przewijanie strony itp.
 • Wizualne wskazówki: Używaj animacji, aby zwrócić uwagę użytkownika na ważne elementy, pokazać postęp w zadaniach lub poprowadzić przez interfejs.
 • Estetyka: Popraw estetykę strony, dodając płynne przejścia i subtelne efekty wizualne, które wzbogacają doświadczenie użytkownika.

Najlepsze praktyki

 • Użyteczność: Upewnij się, że animacje poprawiają, a nie pogarszają doświadczenia użytkownika.
 • Wydajność: Optymalizuj animacje, aby były płynne i nie obciążały nadmiernie przeglądarki.
 • Dostępność: Zadbaj o to, aby animacje nie utrudniały dostępu do treści, szczególnie dla osób z zaburzeniami percepcji.

Właściwości animacji CSS

 • animation-name: określa nazwę kluczowych klatek animacji;
 • animation-duration: definiuje, jak długo animacja ma się wykonywać;
 • animation-timing-function: określa tempo zmian animacji (np. linear, ease-in, ease-out, ease-in-out);
 • animation-delay: ustawia opóźnienie przed rozpoczęciem animacji;
 • animation-iteration-count: określa, ile razy animacja powinna się powtórzyć;
 • animation-direction: definiuje, czy animacja powinna być odtwarzana wstecz, czy też naprzemiennie;
 • animation-fill-mode: określa, jakie style są stosowane do elementu przed i po animacji;
 • animation-play-state: pozwala na zatrzymanie i wznowienie animacji.

Skrócony zapis własności CSS

Skrócony zapis własności CSS dla animacji pozwala określić wszystkie kluczowe informacje dotyczące animacji w jednej linii, zamiast definiować każdą właściwość osobno. Używanie takiej formy jest wygodne i może znacznie uprościć kod CSS, ale ważne jest, aby pamiętać o odpowiedniej kolejności wartości. Jeśli jakakolwiek wartość zostanie pominięta, zostaną zastosowane wartości domyślne. To podejście jest szczególnie przydatne, gdy zarządzasz wieloma animacjami i chcesz zachować czytelność oraz łatwość utrzymania kodu.

Przykład skróconego zapisu

div {
 animation: example 5s ease-in-out 1s 2 reverse both;
}

W tym skróconym zapisie:

 • example to wartość animation-name, nazwa animacji zdefiniowana w klatkach kluczowych (@keyframes);
 • 5s to wartość animation-duration, czas trwania animacji;
 • ease-in-out to wartość animation-timing-function, funkcja określająca tempo zmian animacji;
 • 1s to wartość animation-delay, opóźnienia przed rozpoczęciem animacji;
 • 2 to wartość animation-iteration-count, liczba powtórzeń animacji;
 • reverse to wartość animation-direction, kierunek animacji;
 • both to wartość animation-fill-mode, sposób stosowania stylów przez animację przed jej rozpoczęciem i po zakończeniu.

Klatki kluczowe (Keyframes)

Klatki kluczowe definiują styl elementu w różnych punktach animacji i umożliwiają precyzyjne kontrolowanie sekwencji, określając zmiany w stylach dla poszczególnych momentów.

@keyframes example {
 from {background-color: red;}
 to {background-color: yellow;}
}

Lub z użyciem procentów:

@keyframes example {
 0%  {background-color: red;}
 50% {background-color: blue;}
 100% {background-color: yellow;}
}

Przykłady

Przykładowe klatki kluczowe

Poniższe klatki kluczowe klatki definiują animację, w której kolor tła elementu zmienia się od czerwonego przez niebieski do żółtego. Są one wykorzystywane w kolejnych przykładach.

@keyframes example {
 0%  {background-color: red;}
 50% {background-color: blue;}
 100% {background-color: yellow;}
}

Podstawowa animacja

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background-color: red;
 animation-name: example;
 animation-duration: 4s;
}
</style>
</head>
<body>

<div></div>

</body>
</html>

Nieskończona animacja

Używając właściwości animation-iteration-count można sprawić, by animacja była nieskończona.

<style>
div {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background-color: red;
 animation-name: example;
 animation-duration: 4s;
 animation-iteration-count: infinite;
}
</style>

W tym przypadku animacja będzie się powtarzać w nieskończoność, cyklicznie zmieniając kolor tła z czerwonego na niebieski, a potem na żółty i z powrotem do czerwonego.

Animacja z opóźnieniem

W tym przykładzie animacja zacznie się po 2 sekundach od załadowania strony.

<style>
div {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background-color: red;
 animation-name: example;
 animation-duration: 4s;
 animation-delay: 2s;
}
</style>

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły