Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Microsoft SQL Server

wtorek,

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server (MSSQL) to system zarządzania relacyjnymi bazami danych opracowany przez firmę Microsoft. Jest to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania danymi i analizy, oferujące zaawansowane funkcje zarządzania bazami danych, obsługę transakcji, zabezpieczenia danych, a także narzędzia do analizy i raportowania. MSSQL jest szeroko stosowany w środowiskach korporacyjnych i obsługuje duże, złożone aplikacje bazodanowe. Jego popularność wynika z wysokiej wydajności, skalowalności, bezpieczeństwa oraz wsparcia dla różnych języków programowania i narzędzi. SQL Server jest dostępny w różnych edycjach, dostosowanych do potrzeb biznesowych, od małych aplikacji po duże przedsięwzięcia korporacyjne. W MS SQL jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL.

Edycje Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server jest dostępny w różnych edycjach, dostosowanych do specyficznych potrzeb i wymagań użytkowników. Wybór edycji zależy od wielkości przedsiębiorstwa, wymagań aplikacji oraz budżetu. Każda edycja oferuje różne poziomy wydajności, bezpieczeństwa, i funkcji, dostosowane do różnych scenariuszy użytkowania. Najważniejsze edycje to:

  • Enterprise: Najbardziej zaawansowana i funkcjonalna edycja, przeznaczona dla dużych przedsiębiorstw. Oferuje pełną funkcjonalność i skalowalność.
  • Standard: Edycja dla mniejszych firm i aplikacji średniej wielkości, oferująca kluczowe funkcje zarządzania bazą danych bez niektórych zaawansowanych funkcji dostępnych w Enterprise.
  • Express: Darmowa edycja przeznaczona dla małych aplikacji i deweloperów. Ograniczona pod względem funkcji i zasobów.
  • Web: Edycja specjalnie zaprojektowana do obsługi aplikacji internetowych.
  • Developer: Pełna funkcjonalność edycji Enterprise, ale przeznaczona wyłącznie do celów deweloperskich i testowych.

Transact-SQL

Transact-SQL (T-SQL) jest rozwinięciem standardowego SQL, stworzonym przez Sybase, a później przyjętym przez Microsoft dla ich produktu SQL Server. Język ten zyskał popularność wraz z rozwojem SQL Servera, będąc podstawą dla skomplikowanych operacji i funkcji bazodanowych. T-SQL wprowadza wiele zaawansowanych funkcji programistycznych, takich jak kontrola transakcji, procedury składowane, wyzwalacze oraz rozszerzone możliwości zapytań, co przyczyniło się do jego popularności w środowiskach korporacyjnych i aplikacjach bazodanowych. Jest szeroko stosowany w programowaniu baz danych, analityce danych, i zarządzaniu systemami bazodanowymi.

Historia Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server, rozwijany od końca lat osiemdziesiątych, powstał we współpracy z Sybase. Pierwsza wersja, SQL Server 1.0, była kompatybilna z OS/2. W 1993 roku Microsoft zakończył współpracę z Sybase, kontynuując rozwój własnej linii produktów. Zbiegło się to w czasie z wydaniem systemu Windows NT 3.1. Do 1994 roku program Microsoft SQL Server zawierał informacje o prawach autorskich Sybase.

Kolejne wersje (SQL Server 6.0, 7.0) przyniosły istotne ulepszenia, jak lepsze wsparcie transakcji i zapytań. W XXI wieku, SQL Server ewoluował, oferując rozwiązania chmurowe (SQL Azure), zaawansowaną analitykę, wsparcie w obszarze machine learning i obsługi dużych zbiorów danych (Big Data). Najnowszą wersją systemu jest wydany 16 listopada 2022 roku SQL Server 2022.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły