Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

SQL: Klauzula ORDER BY

piątek,

SQL: Klauzula ORDER BY

Klauzula 'ORDER BY' w SQL jest używana do sortowania wyników zapytania według jednej lub więcej kolumn. Pozwala to na prezentowanie danych w określonym porządku, rosnącym lub malejącym, co jest szczególnie użyteczne dla użytkowników końcowych, gdy chcą oni przeglądać dane w logiczny i uporządkowany sposób.

Podstawowa składnia

Podstawowa składnia ORDER BY wygląda następująco:

SELECT kolumna1, kolumna2, ...
FROM tabela
ORDER BY kolumna1 [ASC|DESC], kolumna2 [ASC|DESC], ...;
  • kolumna1, kolumna2, ... – kolumny, według których cbędą sortowane wyniki.
  • ASC – słowo kluczowe określające sortowanie rosnące (Ascending). Jest to domyślny sposób sortowania.
  • DESC– słowo kluczowe określające sortowanie malejące (Descending).

Przykłady

Sortowanie według jednej kolumny

Sortuj dane w tabeli pracownicy według nazwiska w porządku rosnącym:

SELECT * FROM pracownicy
ORDER BY nazwisko ASC;

Sortowanie według kilku kolumn

Sortuj dane w tabeli zamówienia najpierw według daty zamówienia malejąco, a następnie według kwoty zamówienia rosnąco:

SELECT * FROM zamówienia
ORDER BY data_zamówienia DESC, kwota ASC;

Wartości NULL

Warto zauważyć, że NULL jest traktowany specjalnie w kontekście klauzuli ORDER BY. Domyślnie wartości NULL są traktowane jako niższe niż jakiekolwiek inne wartości i są umieszczane na początku przy sortowaniu rosnącym, a na końcu przy sortowaniu malejącym. Niektóre systemy baz danych pozwalają na modyfikację tego zachowania za pomocą specjalnych klauzul.

Uwagi

  • Użycie ORDER BY może wpływać na wydajność zapytań, szczególnie w dużych tabelach. Dlatego warto odpowiednio indeksować kolumny, które są często używane w ORDER BY.
  • ORDER BY jest szczególnie użyteczne w połączeniu z LIMITOFFSET do implementacji funkcji paginacji.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły