Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

SQL: Klauzula FROM

wtorek,

SQL: Klauzula FROM

Klauzula FROM w języku SQL jest podstawowym elementem zapytań, który określa źródło danych — czyli tabelę lub zestaw tabel — z którego będą pobierane dane. Jest kluczowa w większości operacji na danych, zwłaszcza w zapytaniach SELECT, ale także w niektórych typach zapytań UPDATE i DELETE.

Przykłady

Podstawowe użycie

Klauzula FROM jest używana po zapytaniu SELECT do określenia tabeli, z której będą pobierane dane. Na przykład:

SELECT nazwa_kolumny
FROM nazwa_tabeli;

W tym przypadku dane są pobierane z kolumny nazwa_kolumny tabeli nazwa_tabeli.

Łączenie tabel

Klauzuli FROM można użyć do łączenia wielu tabel w jedno zapytanie, używając różnych typów łączeń, takich jak INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN itp.

SELECT kolumna1, kolumna2
FROM tabela1
INNER JOIN tabela2 ON tabela1.kolumna_wspólna = tabela2.kolumna_wspólna;

W tym przykładzie INNER JOIN łączy tabela1tabela2 na podstawie wspólnej kolumny.

Alias tabeli

Czasami dla uproszczenia zapytania lub podczas łączenia ze sobą wielu tabel, można nadać tabelom aliasy, używając klauzuli AS.

SELECT t1.kolumna1, t2.kolumna2
FROM tabela1 AS t1
INNER JOIN tabela2 AS t2 ON t1.kolumna_wspólna = t2.kolumna_wspólna;

W tym przykładzie t1t2 są aliasami dla tabela1tabela2.

Wybór z podzapytań

Klauzula FROM może również używać podzapytań jako źródła danych.

SELECT kolumna1
FROM (SELECT kolumna1 FROM tabela) AS subquery;

W przykładzie subquery jest podzapytaniem używanym jako tymczasowa tabela w zapytaniu głównym.

Zapytanie DELETE

Klauzula FROM w zapytaniu DELETE określa tabelę, z której mają być usunięte dane. Na przykład:

DELETE FROM nazwa_tabeli
WHERE warunek;

W tym przypadku wszystkie rekordy spełniające warunek zostaną usunięte z nazwa_tabeli.

Zapytanie UPDATE

W zapytaniu UPDATE klauzula FROM jest używana rzadziej, ale także może być przydatna. Na przykład:

UPDATE tabela1
SET tabela1.kolumna = wartość
FROM tabela2
WHERE tabela1.id = tabela2.id;

Aktualizacja tabela1 na podstawie danych z tabela2.

Zapytania z podzapytaniami

Klauzula FROM może być również używana w podzapytaniach wewnątrz większych zapytań SELECT, DELETE lub UPDATE.

DELETE FROM tabela1
WHERE id IN (SELECT id FROM tabela2 WHERE warunek);

Usuwamie rekordów z tabela1 na podstawie warunku określonego w podzapytaniu z tabela2.

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły