Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

SQL: Funkcje matematyczne

czwartek,

SQL: Funkcje matematyczne

SQL oferuje różne funkcje matematyczne, które pozwalają na wykonywanie obliczeń na danych przechowywanych w bazie danych. Poniżej znajdziesz przykłady niektórych podstawowych funkcji matematycznych dostępnych w większości systemów zarządzania bazami danych, takich jak MySQL, PostgreSQL, SQL Server i innych.

Funkcja SUM()

 • Zwraca sumę wartości w kolumnie.
 • Przykład: SELECT SUM(kolumna) FROM tabela;

Funkcja AVG()

 • Zwraca średnią wartość w kolumnie.
 • Przykład: SELECT AVG(kolumna) FROM tabela;

Funkcja COUNT()

 • Zwraca liczbę wierszy, które spełniają określone kryterium.
 • Przykład: SELECT COUNT(*) FROM tabela;

Funkcja MAX()

 • Zwraca największą wartość w kolumnie.
 • Przykład: SELECT MAX(kolumna) FROM tabela;

Funkcja MIN()

 • Zwraca najmniejszą wartość w kolumnie.
 • Przykład: SELECT MIN(kolumna) FROM tabela;

Funkcja ROUND()

 • Zaokrągla wartość do określonej liczby miejsc po przecinku.
 • Przykład: SELECT ROUND(kolumna, 2) FROM tabela;

Funkcja ABS()

 • Zwraca wartość absolutną liczby.
 • Przykład: SELECT ABS(-123);

Funkcja CEIL() lub CEILING()

 • Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej całkowitej.
 • Przykład: SELECT CEIL(123.45);

Funkcja FLOOR()

 • Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej całkowitej.
 • Przykład: SELECT FLOOR(123.45);

Funkcja POWER()

 • Podnosi liczbę do określonej potęgi.
 • Przykład: SELECT POWER(2, 3); // Zwraca 8

Funkcja SQRT()

 • Zwraca pierwiastek kwadratowy liczby.
 • Przykład: SELECT SQRT(16); // Zwraca 4

Funkcja MOD()

 • Zwraca resztę z dzielenia.
 • Przykład: SELECT MOD(10, 3); // Zwraca 1

Użycie tych funkcji może być różne w zależności od konkretnego systemu zarządzania bazą danych, więc zawsze warto sprawdzić dokumentację swojego środowiska DBMS. Funkcje matematyczne są szczególnie przydatne w operacjach analizy danych, raportowania i przetwarzania danych analitycznych.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły