Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Zagraniczne staże zawodowe

piątek,

Zagraniczne staże zawodowe

Ogłoszenie o rekrutacji w Projekcie nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114975 w ramach przyznanej Akredytacja Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

UCZNIOWIE I UCZENNICE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w MRĄGOWIE III KLASY TECHNIKUM po szkole podstawowej

Skorzystajcie z szansy!

Rozpoczynamy nabór do projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114975

Udział w projekcie to niepowtarzalna szansa na odbycie bezpłatnego 2-tygodniowego stażu zawodowego w terminach:

  • Hiszpania – Walencja lub Alicante kwiecień 2024 r. – technik mechanik i technik pojazdów samochodowych,
  • Hiszpania – Granada maj 2024 r. – technik informatyk,
  • Chorwacja - Split czerwiec 2024 r. – technik reklamy,

co pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz da możliwość zapoznania się z zagranicznym modelem pracy w branżach, w których odbywa się kształcenie w szkole. Staż pozwoli także na doskonalenie języka angielskiego

WARUNKI REKRUTACJI

WYMAGANIA FORMALNE

  • złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami,
  • dobry stan zdrowia,
  • zgoda rodziców na wyjazd.

KRYTERIA PUNKTOWE:

Kryteria opisane są w regulaminie rekrutacji oraz formularzu rekrutacyjnym.

Zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział przed wyjazdem w obowiązkowym przygotowaniu pedagogicznym, kulturowym i językowym. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć wraz z załącznikami do Dyrektora szkoły.

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO DNIA 23 listopada 2023 R. (godz. 14.00)

Druk formularza zgłoszeniowego jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

Załączone pliki

Artykuł: Konkurs na kartkę świąteczno‑noworoczną

Konkurs na kartkę świąteczno‑noworoczną

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: JavaScript

JavaScript

Artykuł: Barbórka

Barbórka

Artykuł: World AIDS Day

World AIDS Day

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły