Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Termomodernizacja szkoły

poniedziałek,

Termomodernizacja szkoły

Z uwagi na prace związane z termomodernizacją szkoły prowadzone na terenie naszej placówki apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Treść Zarządzenia Dyrektora CKZiU Mrągowo

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pracowników i uczniów

W związku z rozpoczynającym się od 6 listopada i trwającym do 31 grudnia 2023 roku remontem /termomodernizacją/ budynku szkoły związanego z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Mrongowiusza 65 w Mrągowie — etap II” zarządza się, co następuje:

  1. Zobowiązuje się nauczycieli i pozostałych pracowników CKZiU do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bhp na terenie budynku warsztatu i wokół niego.
  2. Zabrania się uczniom, pracownikom oraz innym osobom postronnym przebywania w miejscach odgrodzonych, objętych remontem.
  3. Zobowiązuje się pracowników szkoły i uczniów do poruszania wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi.
  4. Zobowiązuje się wychowawców wszystkich oddziałów do przeprowadzenia z uczniami pogadanek na temat bhp w zakresie zachowania bezpieczeństwa podczas trwającego remontu i odnotowania tego faktu w dzienniku elektronicznym.
  5. Pracownicy szkoły zobowiązani są do niezwłocznego reagowania na zachowania niezgodne z zasadami bhp.
  6. Każdy nauczyciel dostrzeżone zagrożenia powinien niezwłocznie zgłosić do dyrektora szkoły, jego zastępcy lub kierownika kształcenia praktycznego.
  7. Miejsca niebezpieczne, w których może dojść do kolizji, upadku i do których mają dostęp uczniowie, pracownicy szkoły, znakuje się taśmą z ukośnymi pasami.

Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli do przekazania informacji uczniom i rodzicom.

Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia do czasu zakończenia remontu /termomodernizacji/.

Artykuł: Konkurs na kartkę świąteczno‑noworoczną

Konkurs na kartkę świąteczno‑noworoczną

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: JavaScript

JavaScript

Artykuł: Barbórka

Barbórka

Artykuł: World AIDS Day

World AIDS Day

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły