Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Konfiguracja DHCP w Linksys XAC1900

czwartek,

Konfiguracja DHCP w Linksys XAC1900

Konfiguracja DHCP w Linksys XAC1900

Linksys XAC1900 to sieciowe urządzenie wielofunkcyjne zawierające modem DSL, router, switch i punkt dostępowy. Jest to produkt dedykowany dla niewielkich przedsiębiorstw i sieci domowych. Aby rozpocząć konfigurację, użytkownik powinien zalogować się do panelu administracyjnego. Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji użytkownika. W materiale przedstawiono jedynie ustawienia związane z DHCP.

W sekcji „Router details” użytkownik może samodzielnie skonfigurować lokalny adres IP urządzenia. Stąd serwer DHCP przyjmie maskę sieci oraz adres bramy sieciowej (będzie to adres urządzenia). Usługa DHCP jest włączana opcjonalnie (pole wyboru „enabled”). Pulę przydzielanych adresów IP można skonfigurować poprzez podanie startowego adresu oraz maksymalnej ilości użytkowników. Opcja „Client lease time” oznacza czas dzierżawy adresu. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia adresów serwerów DNS i serwera WINS.

Po wybraniu przycisku „DHCP Reservations” z poprzedniego zrzutu ekranu można przypisać klientom statyczne adresy IP na podstawie ich adresów MAC.

Czasami dostawca łącza internetowego przydziela swoim klientom adresy IP również za pomocą DHCP. W takiej sytuacji urządzenie będzie jednocześnie klientem DHCP na interfejsie zewnętrznym oraz serwerem DHCP w sieci lokalnej.

Artykuł: Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Artykuł: Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Artykuł: Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły