Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Zarządzenie w sprawie zajęć w systemie zdalnym w CKZiU

wtorek,

Zarządzenie w sprawie zajęć w systemie zdalnym w CKZiU

Zarządzenie Dyrektora CKZiU w Mrągowie w sprawie zajęć w systemie zdalnym

Szanowni Państwo

W związku z wejściem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2022 poz. 186) z dniem 7 lutego 2022 roku wprowadzam w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie system nauki zdalnej według następujących zasad: (Zarządzenie i załącznik w załączeniu, format DOC, 48 kB)

Dla technikum:

 1. Zajęcia dla wszystkich klas Technikum nr 2 odbywają się zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji za pomocą Librus i platformy Classroom. Forma zdalna dotyczy także zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych i pracowniach gastronomicznych.
 2. Nauczyciele realizują zajęcia w sposób zdalny z domu. Dla osób które nie posiadają sprzętu do pracy zdalnej, dyrektor zorganizuje możliwość realizacji zajęć zdalnych ze szkoły.
 3. W przypadku uczniów, którzy nie mają warunków by uczyć się zdalnie w domu, dyrektor zorganizuje możliwość realizacji zajęć zdalnych w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). Proszę wychowawców klas informację o takich uczniach.

Dla szkoły branżowej:

 1. Zajęcia dla wszystkich klas szkoły Branżowej odbywają się zdalnie zgodniez obowiązującym planem lekcji za pomocą Librus i platformy Classroom.
 2. Nauczyciele realizują zajęcia w sposób zdalny z domu. Dla osób które nie posiadają sprzętu do pracy zdalnej, dyrektor zorganizuje możliwość realizacji zajęć zdalnych ze szkoły.
 3. W przypadku uczniów, którzy nie mają warunków by uczyć się zdalnie w domu, dyrektor zorganizuje możliwość realizacji zajęć zdalnych w szkole (z wykorzystaniem komputeróww szkole). Wychowawcy klas informują dyrektora o takich uczniach.
 4. Uczniowie klas branżowych odbywający zajęcia praktyczne u pracodawców realizują te zajęcia zgodnie z wytycznymi pracodawcy.
 5. Uczniowie klas branżowych odbywający zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych realizują te zajęcia systemem zdalnym.
 6. Uczniowie klas branżowych realizujący kursy zawodowe w wyznaczonych ośrodkach, postępują zgodnie z wytycznymi tych ośrodków. Praktykę zawodową realizują zgodniez wytycznymi pracodawcy.

Dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych:

 1. Zajęcia semestru czwartego Liceum Ogólnokształcącego odbywają się zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji za pomocą Librus i platformy Classroom.
 2. Nauczyciele realizują zajęcia w sposób zdalny z domu. Dla osób które nie posiadają sprzętu do pracy zdalnej, dyrektor zorganizuje możliwość realizacji zajęć zdalnych ze szkoły.
 3. W przypadku uczniów, którzy nie mają warunków by uczyć się zdalnie w domu, dyrektor zorganizuje możliwość realizacji zajęć zdalnych w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). Wychowawcy klas informują dyrektora o takich uczniach.

Dla zajęć pozostałych:

 1. Zajęcia dodatkowe (rewalidacyjne i wyrównawcze) odbywają się zdalnie zgodniez obowiązującym planem lekcji. Nauczyciele realizują zajęcia w sposób zdalny z domu za pomocą Librus i między innymi - platformy Classroom. Obecność potwierdza wpisem w dzienniku Librus. W przypadku uczniów, którzy nie mają warunków by uczyć się zdalnie w domu, dyrektor zorganizuje możliwość realizacji zajęć zdalnych w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). Wychowawcy klas informują dyrektora o takich uczniach.
 2. Godziny pracy w bibliotece nauczyciel bibliotekarz realizuje stacjonarnie w szkole jak również zdalnie (po uzgodnieniu z dyrektorem). Bibliotekarz potwierdza odbyte zajęcia wpisem w dzienniku biblioteki szkolnej.
 3. Pedagog szkolny, godziny pracy realizuje stacjonarnie w szkole jak również zdalnie (po uzgodnieniu z dyrektorem). Pedagog potwierdza obecność wpisem w dzienniku Librus.
 4. Doradca zawodowy, godziny pracy realizuje stacjonarnie w szkole jak również zdalnie (po uzgodnieniu z dyrektorem). Obecność potwierdza wpisem w dzienniku Librus.

Z poważaniem
M. Moczydłowski

Artykuł: Zakończenie stażu

Zakończenie stażu

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły