Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Turniej badmintona

piątek,

Turniej badmintona

W naszej szkole realizowane są działania w ramach Gminnych Programów: Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii, w Gminie Miasto Mrągowo na rok 2022, w związku z udziałem w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

W ramach zaplanowanych działań zapraszamy na kolejną odsłonę akcji — Turniej Badmintonowy. Harmonogram rozgrywek zostanie podany po zakończeniu zapisów.

Zapraszamy wszystkich chętnych!!!

Artykuł: Edward Feigenbaum

Edward Feigenbaum

Artykuł: EFF DES cracker

EFF DES cracker

Artykuł: Komputer Apple Lisa

Komputer Apple Lisa

Artykuł: Yahoo!

Yahoo!

Artykuł: Sublime Text

Sublime Text

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły