Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Projekt w ramach programu Erasmus+

poniedziałek,

Projekt w ramach programu Erasmus+

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053861 finansowanym ze środków UE w ramach programu Erasmus+.

W projekcie realizowane są dwa rodzaje działań:

 1. Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, w której udział weźmie 23 uczniów. Uczestnikami w projekcie będą uczniowie uczący się w trzecich klasach.
 2. Obserwacja pracy, w której udział weźmie trzech nauczycieli.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koordynatorem projektu jest Marek Szmigiel. Organizacją wysyłającą — beneficjentem Projektu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

Partnerami w projekcie są:

 1. PARTNER HISZPAŃSKI — Universal Mobility SL (www.mobilityprojects.com).
 2. PARTNER CHORWACKI - EU Mobility Croatia (www.eumobility.pl).

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 2022-06-01 do dnia 2023-08-31.

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

 • transport;
 • organizację praktyki zawodowej;
 • przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne;
 • wsparcie językowe on-line na platformie OLS;
 • ubezpieczenie OC i NW, w tym ubezpieczenie zdrowotne Covid;
 • wyżywienie;
 • noclegi;
 • organizację czasu wolnego;
 • wycieczki kulturowe;
 • kieszonkowe.

Cele Planu Erasmusa zaplanowane w okresie 2021-2026:

Cel 1: Wykształcenie praktyczne 150 uczniów technikum CKZiU w Mrągowie, ściśle korelujące z potrzebami pracodawców oraz ułatwienie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów w okresie 5 lat.

Cel 2: Poprawa kompetencji językowych u 150 uczniów technikum CKZiU w Mrągowie, w tym wzrostumiejętności posługiwania się językiem branżowym w okresie 5 lat poprzez udział w zagranicznychmobilnościach.

Cel 3: Wzrost świadomości międzykulturowej, wzmocnienie poczucia bycia obywatelem Europy u 150 uczniów technikum CKZiU, w tym uczniów z mniejszymi szansami poprzez udział w zagranicznych wyjazdach w okresie 5 lat.

Cel 4: Podniesienie wiedzy i umiejętności 40 nauczycieli CKZiU w Mrągowie w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych oraz języka obcego branżowego poprzez udział w zagranicznych działaniach w okresie 5 lat.

Cel 5: Nadanie placówce wymiaru europejskiego poprzez stosowanie metod nauczania, zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej na miarę europejskiej szkoły poprzez realizację projektu w okresie 5 lat.

Załączone pliki

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły