Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

wtorek,

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

27 września obchodzimy Dzień Podziemnego Państwa Polskiego – święto uchwalone 11 września 1998 roku przez Sejm RP poprzez aklamację. Polskie Państwo Podziemne było fenomenem na skalę światową. Powstały tajne struktury, które stanowiły system władz państwowych, działający w imieniu Rzeczypospolitej, w czasie okupacji całego terytorium kraju przez III Rzeszę i ZSRR. Nie było takiego drugiego państwa w całej okupowanej Europie.

27 września 1939 roku w oblężonej Warszawie powstała Służba Zwycięstwu Polski. Podstawowym zadaniem konspiracyjnej organizacji wojskowej była kontynuacja walki z najeźdźcami. 13 listopada 1939 roku Służba Zwycięstwu Polski została zastąpiona przez Związek Walki Zbrojnej (ZWZ). 14 lutego 1942 roku rozkazem generała Władysława Sikorskiego przekształcono ZWZ w Armię Krajową (AK). AK była największą podziemną armią w okupowanej Europie.

Polskie struktury podziemne podlegały Rządowi RP na uchodźstwie. Delegat Rządu na Kraj w Warszawie sprawował władzę cywilną w kraju. Delegatowi podlegały bezpośrednio:

 • Departament Prezydialny (Biuro Prezydialne);
 • Departament Spraw Wewnętrznych;
 • Departament Informacji i Dokumentacji;
 • Departament Oświaty i Kultury;
 • Departament Pracy i Opieki Społecznej;
 • Departament Rolnictwa;
 • Departament Skarbu;
 • Departament Przemysłu i Handlu;
 • Departament Poczt i Telegrafów;
 • Departament Komunikacji;
 • Departament Robót Publicznych i Odbudowy;
 • Departament Sprawiedliwości;
 • Sekcja (Departament) Spraw Zagranicznych;
 • Komitet Ekonomiczny;
 • Krajowa Rada Odbudowy;
 • Biuro Narodowościowe;
 • Komitet Koordynacji Ustawodawczej;
 • Centralna Komisja Badania i Rejestrowania Zbrodni Okupanta w Polsce;
 • Komitet Administracyjny;
 • Komitet Polityczny;
 • Departament Obrony Narodowej;
 • Okręgowe i Powiatowe Delegatury Rządu.

Funkcjonowały podziemne szkoły – tajne komplety. Tajna Organizacja Nauczycielska stanowiła kadrę tajnej oświaty oraz przygotowywała podręczniki. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa istniało około dwóch tysięcy szkół średnich, w okupowanej Polsce studia skończyło 10 tysięcy studentów.

Jeśli chodzi o skalę działania, polska podziemna prasa nie miała odpowiedników w okupowanej Europie. Drukowanych było około 1400 tytułów, czasopisma polityczne, informacyjne, wojskowe, literackie, a nawet kobiece i humorystyczne. Podziemne drukarnie wydawały także książki.

Powołano podziemne sądy. Komplet sądzący składał się z trzech sędziów. Jeśli oskarżonego nie można było wezwać lub doprowadzić bronił go adwokat „z urzędu”.

Prawie każda dziedzina życia w okupowanej Polsce była obszarem działania ruchu oporu.

Artykuł: SVG: Piłka do piłki nożnej

SVG: Piłka do piłki nożnej

Artykuł: SVG: Ikona debuggera

SVG: Ikona debuggera

Artykuł: Grace Hopper

Grace Hopper

Artykuł: The Mother of All Demos

The Mother of All Demos

Artykuł: Drugie okna z Microsoftu

Drugie okna z Microsoftu

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły