Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

środa,

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

W dniu 3 marca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbył się etap rejonowy XXIX Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:

  • rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
  • prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
  • inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działańpromujących zdrowy styl życia.

Etap rejonowy uroczyście otworzył Pan Paweł Długoborski Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie. Uczestnicy tego etapu Olimpiady mieli do rozwiązania test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia.

Uczniowie CKZiU którzy uczestniczyli w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK to: Nikola Sienicka - 3A; Dominika Cieszyńska - 3A; Nikola Wilmanowicz - 3TRp; Martyna Lis – 2TRp.

Wszystkim uczestnikom olimpiady gratulujemy i dziękujemy za udział.

Artykuł: Edward Feigenbaum

Edward Feigenbaum

Artykuł: EFF DES cracker

EFF DES cracker

Artykuł: Komputer Apple Lisa

Komputer Apple Lisa

Artykuł: Yahoo!

Yahoo!

Artykuł: Sublime Text

Sublime Text

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły