Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kazimierz Gurgul

poniedziałek,

Kazimierz Gurgul

Kazimierz Antoni Gurgul urodził się 20 czerwca 1905 roku w Wielkiej Wsi niedaleko Tarnowa. Pochodził z wielodzietnej chłopskiej rodziny. Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. W 1925 roku zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów zatrudniono go w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, równolegle pracował jako nauczyciel w Gimnazjum im. Jana Matejki w Wieliczce i w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim im. Marii Konopnickiej w Wieliczce. Po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej i ćwiczeń rezerwistów uzyskał stopień porucznika rezerwy.

W 1939 roku został zmobilizowany. Z wycofującymi się oddziałami wojskowymi trafił na Węgry. Uczył matematyki w polskich gimnazjach działających na Węgrzech pod nazwą „obozów harcerskich” lub „młodzieżowych obozów”. Wielu jego uczniów studiowało później na węgierskich uczelniach wyższych. Dodatkowo z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego był kierownikiem Komisji Kultury i Oświaty w Komitecie Obywatelskim do spraw Opieki nad Uchodźcami Polskimi.

W 1943 roku zamieszkał w Budapeszcie, gdzie nawiązał współpracę z kierownikiem Placówki „W”, Edmundem Fietowiczem. Zadaniem Placówki „W” było utrzymywanie łączności między rządem polskim a jego przedstawicielstwami w kraju. Kazimierz Gurgul zajmował się szyfrowaniem i rozszyfrowywaniem wiadomości oraz obsługą krótkofalówki.

W 1944 roku na Węgry wkroczyły wojska Trzeciej Rzeszy. Hitlerowskie służby bezpieczeństwa miały sporządzoną listę Polaków zaangażowanych w działalność konspiracyjną na Węgrzech. Gurgul już od kilku miesięcy był obserwowany przez agentów gestapo. 19 marca 1944 roku Edmund Fietowicz, Kazimierz Gurgul oraz Stanisław Opoka-Loewenstein zostali aresztowani w mieszkaniu Fietowicza. Znaleziono przy nich dokumenty dotyczące działalności placówki.

Pod koniec lipca 1944 roku Gurgul wraz ze współpracownikami z Komitetu i Placówki „W” został przewieziony do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen. Prawdopodobnie decyzja o ich zgładzeniu zapadła już wcześniej, ponieważ nie otrzymali numerów obozowych. Zostali zamordowani 23 sierpnia 1944 roku.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły