Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

poniedziałek,

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Poznaj ważne terminy w nowym roku szkolnym.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2023 roku

Zimowa przerwa świąteczna

23–31 grudnia 2023 roku

Ferie zimowe

Województwo warmińsko-mazurskie: od 23 stycznia do 5 lutego 2023 roku

Wiosenna przerwa świąteczna

6–11 kwietnia 2023 roku

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

28 kwietnia 2023 roku

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

5 stycznia 2023 roku 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

27 stycznia 2023 roku 

Egzamin maturalny

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin zawodowy

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

23 czerwca 2023 roku 

Ferie letnie

od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły