Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Landshut

czwartek,

Landshut

Podczas naszej wizyty w Bawarii odwiedziliśmy miasto Landshut, jest to jedno z najbardziej powiązanych z Polską miast Bawarii, gdyż w 1475 roku książę Jerzy Bogaty poślubił Jadwigę Jagiellonkę, córkę Kazimierza Jagiellończyka. Na pamiątkę tego wydarzenia w mieście organizowana jest historyczna inscenizacja pod nazwą Wesele w Landshut.

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Wilhelm Böld oraz Pia Lingner-Böld z Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen, Landesgruppe Bayern e.V. mogliśmy zobaczyć ryciny z tego wydarzenia, które znajdują się w budynku ratusza, poznać piękno miasta oraz wspiąć się na górujący nad miastem zamek. Danke.

Artykuł: Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Artykuł: Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Artykuł: Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły