Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Inkscape: Narysuj jajko!

czwartek,

Inkscape: Narysuj jajko!

Rysowanie jajka w edytorze grafiki wektorowej to proste zadanie. Prezentowany przepis dotyczy programu Inkscape, jednak podobne techniki sprawdzą się w innych aplikacjach tego typu.

Z pomocą narzędzia „Okrąg” (skrót klawiszowy F5) narysuj koło. Idealne koło powstanie, jeśli podczas rysowania przytrzymasz klawisz Control. Z pomocą narzędzia zaznaczania (klawisz s) zaznacz koło i przekształć je w ścieżkę. Służy do tego polecenie z głównego menu programu Ścieżka > Obiekt w ścieżkę. Ten sam efekt osiągniesz po zastosowaniu skrótu klawiszowego shift+ctrl+c. Po wybraniu narzędzia „Edycja węzłów” (klawisz n) widoczne staną się węzły, podobnie jak na poniższym zrzucie ekranu.

Z pomocą narzędzia „Edycja węzłów” (skrót F2) zaznacz koło przeciągając myszą z wciśniętym lewym klawiszem obszar dookoła niego. Ten sam efekt przy wybranym narzędziu „Edycja węzłów” daje skrót klawiszowy ctrl+a. Uzyskasz podobny widok, jak na zrzucie ekranu.

Wciśnij klawisz Ctrl na klawiaturze, a następnie kliknij i przeciągnij górny węzeł kształtu (na zrzucie ekranu podświetlony na czerwono). To już wszystko, jajko powinno być gotowe.

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Artykuł: OpenSolaris

OpenSolaris

Artykuł: Bob Frankston

Bob Frankston

Artykuł: Staże w Chorwacji

Staże w Chorwacji

Artykuł: 3Com

3Com

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły