Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Historia integracji europejskiej

środa,

Historia integracji europejskiej

Unia Europejska powstała w 1993 roku. Był to efekt wieloletniego procesu integracji. Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia związane z integracją europejską.

1947

 • 14 marca – Unia Celna Beneluksu

1948

 • 17 marca – Pakt Brukselski
 • 16 kwietnia – utworzenie Europejskiej Organizacji Wspólnoty Gospodarczej
 • 7 – 10 maja – kongres haski

1949

 • 5 maja – powstaje Rada Europy

1950

 • 9 maja – plan Schumana
 • 20 czerwca – Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg akceptują plan Schumana

1958

 • 1 stycznia – kraje EWWiS zakładają Europejską Wspólnotę Gospodarczą

1968

 • 1 lipca – sześć krajów znosi cła na importowane towary

1973

 • 1 stycznia – nowe państwa członkowskie: Dania, Irlandia, Wielka Brytania

1979

 • 7 – 10 czerwca – pierwsze wybory do parlamentu Europejskiego

1981

 • 1 stycznia – nowe państwo członkowskie: Grecja

1985

 • 14 czerwca – układ z Schengen

1986

 • 1 stycznia – nowe państwa członkowskie: Hiszpania i Portugalia
 • 17 – 28 lutego – jednolity akt europejski

1987

 • 15 czerwca – program Erasmus, którego celem jest finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim
 • 1 lipca – wejście w życie Jednolitego Aktu Europejskiego

1990

 • 3 października – zjednoczenie Niemiec – ziemie byłej NRD zostały włączone do RFN.

1992

 • 7 lutego – traktat z Maastricht

1993

 • 1 stycznia – swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału staje się rzeczywistością
 • 1 listopada – formalne powstanie Unii Europejskiej

1995

 • 1 stycznia – nowe państwa członkowskie: Austria, Finlandia i Szwecja
 • 26 marca – w Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech i Portugalii – wchodzi w życie Układ z Schengen

1997

 • 17 czerwca – traktat amsterdamski
 • 26 października – Włochy przystępują do Układu z Schengen
 • 1 grudnia – Austria przystępuje do Układu z Schengen
 • 13 grudnia – rozpoczęcie negocjacji członkowskich z 10 państwami Europy Środkowo-Wschodniej

1998

 • 1 czerwca – powstanie Europejskiego Banku Centralnego

2000

 • 26 marca – Grecja przystępuje do Układu z Schengen

2001

 • 1 lutego – traktat nicejski
 • 25 marca – Dania, Finlandia, Szwecja, Islandia i Norwegia przystępują do Układu z Schengen

2002

 • 1 stycznia – pojawiają się banknoty i monety euro (€) w powszechnym obiegu krajów unii walutowej
 • 13 grudnia – finał negocjacji pomiędzy 10 państwami Europy Środkowej i Południowej a UE

2004

 • 1 maja – nowe państwa członkowskie: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry
 • 29 października – traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy

2007

 • 1 stycznia – nowe państwa członkowskie: Bułgaria i Rumunia, Słowenia dołącza do strefy euro
 • 21 grudnia – symboliczne otwarcie granic na trójstyku granic polskiej, czeskiej i niemieckiej

2009

 • 1 grudnia – wchodzi w życie Traktat Lizboński

2013

 • 1 lipca – Chorwacja przystępuje do Unii Europejskiej
Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły