Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Międzynarodowy Dzień Pokoju

środa,

Międzynarodowy Dzień Pokoju

„Błogosławiony ten, kto żyje w pokoju. Nie ma na ziemi większego szczęścia”

–– niemiecki poeta Matthias Claudius.

21 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pokoju. Ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ święto jest okazją do zwrócenia uwagi na potrzebę dążenia do pokoju. „Wolą Zgromadzenia Ogólnego jest również to, by 21 września był obchodzony odtąd jako dzień globalnego rozejmu i wyrzeczenia się przemocy oraz stanowić zachętę dla wszystkich krajów do powstrzymania się od wszelkich aktów wrogości”.

Początki obchodów święta to rok 1982. Oficjalnie Międzynarodowy Dzień Pokoju uchwalono w 2001 roku. 21 września podobne święto – Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój – obchodzone jest w Kościele katolickim.

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: ORP Conrad

ORP Conrad

Artykuł: Antoni Wczelik

Antoni Wczelik

Artykuł: Bitwy wojny polsko-rosyjskiej 1654–1667

Bitwy wojny polsko-rosyjskiej 1654–1667

Artykuł: Józef Beck

Józef Beck

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły