Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Dzień Kundelka

wtorek,

Dzień Kundelka

Dzień Kundelka to nieformalne polskie święto wszystkich wielorasowych psów, obchodzone corocznie 25 października. Tego dnia właściciele kundelków z całego kraju organizują wystawy. Do akcji dołączają schroniska dla zwierząt – organizują dni otwarte i zachęcają do adopcji psów i innych zwierząt. Data święta nie jest przypadkowa – 25 października to Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt.

W Polsce żyje kilkadziesiąt tysięcy bezdomnych psów. Najczęściej są to zwierzęta porzucone przez człowieka. Niestety z roku na rok ich liczba przybywa. Raporty Najwyższej Izby Kontroli dotyczące problemów opieki nad bezdomnymi zwierzętami nie są optymistyczne. Większość pieniędzy przeznaczonych na opiekę nad zwierzętami trafia do firm odławiających bezdomne zwierzęta (w 2014 roku – 80%). Wiele schronisk prowadzi dokumentację w sposób utrudniający sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz nie posiada odpowiednich warunków dla przyjętych zwierząt. Wszystko to prowadzi do wniosków, że ograniczanie rozrodczości oraz promowanie adopcji zwierząt jest dla nich lepszym rozwiązaniem niż finansowana ze środków publicznych opieka.

Kundelek jest potomkiem psów nieokreślonego pochodzenia, tym różni się od mieszańca – tutaj rasy są znane.

Artykuł: Firma Dell

Firma Dell

Artykuł: Intel 80286

Intel 80286

Artykuł: Staże zawodowe techników informatyków

Staże zawodowe techników informatyków

Artykuł: Studniówka

Studniówka

Artykuł: Staże zawodowe mechaników pojazdów samochodowych

Staże zawodowe mechaników pojazdów samochodowych

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły