Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

niedziela,

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

„Zwycięstwo osiągnięte przy użyciu przemocy jest równoznaczne z porażką, gdyż jest chwilowe”

--Mahatma Gandhi

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 2 października Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy. Data została wybrana ze względu na rocznicę urodzin Mahatmy Ghandiego. Po raz pierwszy święto obchodzono w 2007 roku.

W rezolucji z 2006 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało wszystkich zainteresowanych do uczczenia Dnia w celu „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej”. Rezolucja ma swoje podłoże w filozofii Gandhiego, był on pionierem strategii działania bez przemocy.

Non violence (bez przemocy) to doktryna walki politycznej, która polega na odrzuceniu przemocy lub groźby jej użycia. Istnieje wiele metod non violence, np. strajki, marsze uliczne, bojkot polityczny, odmowa respektowania praw, obywatelskie nieposłuszeństwo.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły