Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Biuletyn Informacji Publicznej

wtorek,

Biuletyn Informacji Publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku wprowadziła Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).

„Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”

–– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych, który służy do powszechnego i bezpłatnego udostępniania informacji publicznej. Dla obywatela zainteresowanego funkcjonowaniem konkretnej instytucji publicznej najszybszym i najprostszym sposobem na dotarcie do aktualnych informacji jest wejście na stronę BIP danego podmiotu.

Obowiązek posiadania strony podmiotowej BIP mają m.in.:

 • organy władzy publicznej;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych;
 • związki zawodowe i ich organizacje;
 • partie polityczne.

Zakres udostępnianych obowiązkowo informacji został określony w ustawie i obejmuje m.in. dane o:

 • statusie prawnym lub formie prawnej;
 • organizacji;
 • przedmiocie działalności i kompetencjach;
 • organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
 • strukturze własnościowej;
 • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw.

Strony Biuletynu Informacji Publicznej powinny spełniać minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły