Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Zygmunt Kaczyński „Wesoły”

niedziela,

Zygmunt Kaczyński „Wesoły”

Dzisiaj mija rocznica urodzin bohatera drugiego planu działań polskiego ruchu oporu w czasie drugiej wojny światowej.

Urodził się 21 marca 1919 roku w Warszawie. Przed wybuchem drugiej wojny światowej działał w harcerstwie. W 1940 roku włączył się w działalność konspiracyjną. Używał pseudonimu „Wesoły”. Do 1942 roku był komendantem Hufca Ochota, a później komendantem Okręgu „Południe” w Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”.

Jako akwizytor firmy E. Wedel przez cały okres okupacji hitlerowskiej często bywał w siedzibie warszawskiego gestapo w alei Szucha, dostarczając Niemcom słodycze. Dzięki temu odgrywał bardzo ważną rolę w działaniach wywiadowczych polskiego podziemia.

Jego najbardziej znanym epizodem z działalności konspiracyjnej był udział w przygotowaniach do akcji odbicia Jana Bytnara pod Arsenałem w marcu 1943 roku. Ustalił godziny, w jakich więzień był transportowany oraz nazwiska funkcjonariuszy gestapo prowadzących śledztwo. 26 marca w obecności niemieckich oficerów za pomocą ustalonego hasła telefonicznie potwierdził wyjazd Bytnara z alei Szucha. Kilka minut później oddział Grup Szturmowych Szarych Szeregów przeprowadził akcję odbicia więźniów.

Wojenne zasługi „Wesołego” były dużo większe. Dostarczył wywiadowi Armii Krajowej zdjęcie Kutschery, znienawidzonego kata Warszawy. Brał udział w przygotowaniach do odbicia naczelnika Szarych Szeregów, Floriana Marciniaka. Dzięki jego znajomościom uwolniono z więzienia przy ulicy Gęsiej Tadeusza Zawadzkiego „Zośkę”.

Brał udział w powstaniu warszawskim. 1 sierpnia w rejonie Śródmieścia został ciężko raniony. Po kapitulacji opuścił Warszawę z ludnością cywilną. Zmarł w Warszawie 26 listopada 1984 roku.

Artykuł: Nowości w szkolnej bibliotece

Nowości w szkolnej bibliotece

Artykuł: Polska flaga nad Monte Cassino

Polska flaga nad Monte Cassino

Artykuł: Data Encryption Standard

Data Encryption Standard

Artykuł: Jan Jaworowski

Jan Jaworowski

Artykuł: Jerzy Drzewiecki

Jerzy Drzewiecki

Artykuł: Komputer Z3

Komputer Z3

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły