Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Wyświetlanie informacji o użytkownikach MySQL

poniedziałek,

Wyświetlanie informacji o użytkownikach MySQL

Administrator serwera baz danych z definicji powinien być dobrze poinformowany. Serwer MySQL przechowuje informacje o użytkownikach w tabeli o nazwie user w bazie danych mysql. Aby uzyskać wykaz wszystkich zarejestrowanych, należy wykonać poniższe zapytanie. Tabela user ma kilkadziesiąt kolumn i można z niej uzyskać znacznie więcej informacji o użytkownikach.

SELECT user FROM mysql.user;

Bardzo łatwo można uzyskać nazwę aktualnego użytkownika, mogą do tego posłużyć dwa zaprezentowane niżej polecenia.

SELECT USER();
SELECT CURRENT_USER();

Dla administratora serwera MySQL bardzo istotną sprawą jest możliwość uzyskania listy wszystkich aktualnie zalogowanych użytkowników, wraz z informacją co w tej chwili robią. Wykonaj następującą instrukcję:

SELECT * FROM information_schema.processlist;

Istotna informacja to wykaz użytkowników i ich skojarzeń z bazami danych.

SELECT db, host, user FROM mysql.db;

Można odpytać serwer o tylko tych użytkowników, którzy mają pewien poziom dostępu do bazy danych o podanej nazwie.

SELECT db, host, user FROM mysql.db WHERE db = 'nazwa bazy';

Użytkownicy serwera mają nadane prawa dostępu, czasami zachodzi potrzeba ich sprawdzenia. Poniższe polecenia wyświetlą uprawnienia nadane bieżącemu użytkownikowi.

SHOW GRANTS;
SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER;
SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER();

Aby wyświetlić prawa nadane użytkownikowi o podanej nazwie, należy posłużyć się poniższą składnią.

SHOW GRANTS FOR 'ckziu'@'localhost';

Z łatwością można uzyskać kod instrukcji służącej do utworzenia danego użytkownika, służy do tego polecenie SHOW CREATE USER.

SHOW CREATE USER 'root'@'localhost';
Artykuł: Język PHP

Język PHP

Artykuł: Kapitan Mieczysław Medwecki

Kapitan Mieczysław Medwecki

Artykuł: Bitwa pod Batohem

Bitwa pod Batohem

Artykuł: Etap praktyczny egzaminów zawodowych

Etap praktyczny egzaminów zawodowych

Artykuł: Niszczyciel ORP „Burza”

Niszczyciel ORP „Burza”

Artykuł: Pisemne egzaminy zawodowe

Pisemne egzaminy zawodowe

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły