Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Uroczystość ślubowania naszych kadetów

środa,

Uroczystość ślubowania naszych kadetów

29 maja na terenie Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo odbyła się uroczystość ślubowania dwudziestu dwóch kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego. Akt ślubowania poprowadził zastępca dyrektora CKZiU Waldemar Cybul, dowódcą uroczystości był kapitan Tomasz Olender, koordynator projektu i nauczyciel z ramienia WOSzK Mrągowo. Na miejscu obecni byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i oświatowych, dyrekcja i nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, przedstawiciele organizacji społecznych, rodziny kadetów.

Klasa mundurowa o profilu wojskowym działa w naszej szkole do 2019 roku. Nasza szkoła we współdziałaniu z WOSzK Mrągowo realizuje opracowany i koordynowany przez resort obrony narodowej program „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – polski projekt proobronny wdrożony w szkołach ponadpodstawowych pod patronatem jednostek wojskowych. W majowym ślubowaniu brał udział drugi rocznik CKZiU Mrągowo.

Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego sprzyja krzewieniu postaw patriotycznych, popularyzowaniu wiedzy o tradycjach niepodległościowych, kształtowaniu silnych charakterów i świadomych postaw obywatelskich.

Artykuł: System NetBSD

System NetBSD

Artykuł: Edytor tekstu GNU Emacs

Edytor tekstu GNU Emacs

Artykuł: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Poznaj swoje prawa w pracy

Poznaj swoje prawa w pracy

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły